Hàng loạt loại ô tô sắp giảm giá trăm triệu


Thứ 3, 03/09/2013 | 04:32


Tới 2018, thuế suất thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ khu vực AFTA sẽ về 0\%. Khi đó xe nhập khẩu sẽ rẻ hơn xe lắp ráp trong nước.

Tớ? 2018, thuế suất thuế nhập khẩu &oc?rc; t&oc?rc; nguy&ec?rc;n ch?ếc từ khu vực AFTA sẽ về 0\%. Kh? đó xe nhập khẩu sẽ rẻ hơn xe lắp ráp trong nước.


G?ảm thuế ph&?acute; đánh tụt g?á xe

Do cách t&?acute;nh thuế chồng thuế đố? vớ? &oc?rc; t&oc?rc; n&ec?rc;n kh? thuế suất thuế nhập khẩu &oc?rc; t&oc?rc; về 0\%, g?á xe nhập khẩu vớ? xe chở ngườ? từ 9 chỗ trở xuống có dung t&?acute;ch x? lanh dướ? 2.0L sẽ g?ảm khoảng 20\% so vớ? g?á h?ện nay.

Như vậy, một ch?ếc xe có g?á bán tạ? thị trường V?ệt Nam mức 700 tr?ệu đồng h?ện nay sẽ g?ảm 140 tr?ệu đồng về mức 560 tr?ệu đồng. Kh&oc?rc;ng những thế, kh? g?á xe g?ảm th&?grave; lệ ph&?acute; trước bạ cũng sẽ g?ảm theo, từ 14-16 tr?ệu đồng, làm cho ch? ph&?acute; mua xe g?ảm khá nh?ều.

Trong kh? đó xe lắp ráp trong nước sẽ gặp bất lợ? lớn. H?ện thuế nhập khẩu l?nh k?ện &oc?rc; t&oc?rc; từ khu vực AFTA về V?ệt Nam ( theo Form D) có thuế suất 5. Đến 2018, dự k?ến mức thuế nhập khẩu l?nh k?ện từ AFTA về V?ệt Nam sẽ g?ảm còn 0\%, còn từ các khu vực ngoà? AFTA là 5\%, th&?grave; g?á xe lắp ráp trong nước được cho sẽ cao hơn g?á xe nhập khẩu khoảng 1,2 lần.

t?nmo?.vn/2013/09/03/20130901000539-otono?d?a.jpg">t?nmo?.vn/2013/09/03/20130901000539-otono?d?a.jpg" alt="G?ảm thuế ph&?acute; đánh tụt g?á xe" w?dth="500" />

Theo dự t&?acute;nh, 1 ch?ếc xe chở ngườ? từ 9 chỗ trở xuống có dung t&?acute;ch x? lanh dướ? 2.0L lắp ráp trong nước h?ện nay có g?á 700 tr?ệu đồng th&?grave; đến thờ? đ?ểm 2018 sẽ g?ảm về mức 670 tr?ệu đồng. Đắt hơn xe nhập khẩu hơn 100 tr?ệu đồng và kh&oc?rc;ng g?ảm nh?ều so vớ? g?á h?ện nay.

Tuy nh?&ec?rc;n những mẫu xe nằm trong dự án xe ch?ến lược vẫn có lợ? thế nếu đạt tỷ lệ nộ? địa hóa cao từ 40\% trở l&ec?rc;n.

Theo Đề án phát tr?ển c&oc?rc;ng ngh?ệp &oc?rc; t&oc?rc; V?ệt Nam đến năm 2020, tầm nh&?grave;n đến năm 2030 những xe mẫu xe chở ngườ? từ 9 chỗ trở xuống , có dung t&?acute;ch x? lanh dướ? 2.0L có tỷ lệ nộ? địa hóa từ 40\% trở l&ec?rc;n sẽ được hưởng ưu đ&at?lde;?, g?ảm 70\% thuế t?&ec?rc;u thụ đặc b?ệt và lệ ph&?acute; trước bạ so vớ? các dòng xe khác.

Vớ? mức này th&?grave; g?á xe ch?ến lược sẽ g?ảm khoảng 27\% và 1 ch?ếc xe có g?á 700 tr?ệu h?ện nay đạt nộ? địa hóa 40\% đến 2018 sẽ có g?á bán khoảng 500 tr?ệu đồng, cộng vớ? lệ ph&?acute; trước bạ cũng g?ảm mạnh, khoảng tr&ec?rc;n 50 tr?ệu đồng, sẽ có lợ? thé cạnh tranh so vớ? xe nhập khẩu.

Còn vớ? những xe có tỷ lệ nộ? địa hóa từ 25\% đến dướ? 40\% vẫn được ưu đ&at?lde;? g?ảm thuế, ph&?acute;, nhưng mức ưu đ&at?lde;? được cho là kh&oc?rc;ng lớn, tạo ra lợ? thế cạnh tranh kh&oc?rc;ng đáng kể so vớ? xe nguy&ec?rc;n ch?ếc nhập khẩu.

Vớ? các mẫu xe có dung t&?acute;ch x? lanh tr&ec?rc;n 2.0L kể cả nhập khẩu hay lắp ráp trong nước, theo dự k?ến có thể bị n&ac?rc;ng một số loạ? thuế ph&?acute; để bù đắp cho các khoản thuế, ph&?acute; đ&at?lde; cắt g?ảm đố? vớ? dòng xe 2.0L nhằm đảm bảo nguồn thu cho ng&ac?rc;n sách. V&?grave; vậy g?á những mẫu xe tr&ec?rc;n được dự báo sẽ tăng.

G?ảm g?á xe thu thuế nh?ều hơn

Các DN sản xuất lắp ráp &oc?rc; t&oc?rc; trong nước đang t&?acute;nh toán và l&ec?rc;n kế hoạch cho những đổ? thay này. Hướng đ? của các DN thờ? g?an tớ? là tập trung vào lắp ráp những mẫu xe có sản lượng lớn, có thuận lợ? trong đầu tư phát tr?ển, thu hút c&oc?rc;ng ngh?ệp hỗ trợ, còn những mẫu nào kh&oc?rc;ng có lợ? thế sẽ ngừng lạ? và chuyển sang nhập khẩu. Vớ? những DN kh&oc?rc;ng có mẫu xe nào thuộc dòng xe ch?ến lược, chắc chắn sẽ đóng cửa nhà máy chuyển sang ph&ac?rc;n phố? xe nhập khẩu.

Theo đó, một số mẫu xe có dung t&?acute;ch 2.0L sẽ được đẩy mạnh lắp ráp, và tăng sản xuất phụ tùng l?nh k?ện trong nước, ngược lạ? những mẫu có sản lương thấp sẽ g?ảm dần và được thay thế bằng xe nhập khẩu, phục vụ cho những khách hàng có nh?ều t?ền và kh&oc?rc;ng quan t&ac?rc;m nh?ều đến g?á cả.

Có lo ngạ? rằng, nếu thực h?ện ch&?acute;nh sách này các dòng xe ch?ến lược được ưu đ&at?lde;? lớn sẽ tạo ra ph&ac?rc;n b?ệt đố? xử, đ? ngược lạ? cam kết kh? g?a nhập WTO và dễ bị khở? k?ện.

t?nmo?.vn/2013/09/03/20130901000539-xe.jpg">t?nmo?.vn/2013/09/03/20130901000539-xe.jpg" alt="G?ảm thuế ph&?acute; đánh tụt g?á xe" w?dth="500" />

Tuy nh?&ec?rc;n, nh?ều ý k?ến cho rằng, nếu kh&oc?rc;ng thực h?ện cơ hộ? sẽ kh&oc?rc;ng còn. Bản th&ac?rc;n các nước như Indones?a, Thá? Lan đến nay vẫn đưa ra những ch&?acute;nh sách ưu đ&at?lde;? cho sản xuất lắp ráp &oc?rc; t&oc?rc; trong nước, tạ? sao V?ệt Nam lạ? kh&oc?rc;ng làm?.

V&?grave; thế, ch&?acute;nh sách ưu đ&at?lde;? vẫn n&ec?rc;n thực h?ện nhưng có thờ? hạn và khoảng 10 năm là hợp lý. Có như vậy mớ? g?ữ ch&ac?rc;n được các nhà đầu tư và tạo nền tảng cho phát tr?ển c&oc?rc;ng ngh?ệp &oc?rc; t&oc?rc;.

Theo các DN, ưu đ&at?lde;? g?úp cho g?á xe g?ảm mạnh, k&?acute;ch th&?acute;ch ngườ? t?&ec?rc;u dùng sử dụng &oc?rc; t&oc?rc; sẽ làm cho quy m&oc?rc; thị trường &oc?rc; t&oc?rc; mở rộng, c&oc?rc;ng ngh?ệp &oc?rc; t&oc?rc; sẽ phát tr?ển. Vừa qua chỉ vớ? v?ệc g?ảm lệ ph&?acute; trước bạ vừa qua đ&at?lde; g?úp cho thị trường &oc?rc; t&oc?rc; khở? sắc hơn, doanh số bán ra của các h&at?lde;ng xe tăng. Chúng t&oc?rc;? đang chờ đợ? sự đổ? mớ? trong ch&?acute;nh sách phát tr?ển c&oc?rc;ng ngh?ệp &oc?rc; t&oc?rc; của V?ệt Nam. Nếu Ch&?acute;nh phủ tăng ưu đ&at?lde;? cho sản xuất trong nước chắc chắn chúng t&oc?rc;? đẩy mạnh đầu tư, cho ra đờ? nh?ều mẫu xe mớ? g?á hợp lý hơn, đạ? d?ện c&oc?rc;ng ty Trường Hả? cho b?ết.

V?ệt Nam có d&ac?rc;n số đ&oc?rc;ng, dự báo sau năm 2020 sẽ là g?a? đoạn bùng nổ, phổ cập hoá &oc?rc; t&oc?rc; vớ? sản lượng năm 2020 sẽ đạt 400 ngàn xe/năm, tớ? 2030 khoảng 2 tr?ệu xe/năm, đặc b?ệt là &oc?rc; t&oc?rc; con 9 chỗ trong ch?ếm khoảng 70\% tổng nhu cầu, v&?grave; vậy đ&ac?rc;y là thị trường lớn.

Nh&?grave;n xa hơn đó là về xu thế dịch chuyển sản xuất &oc?rc; t&oc?rc; từ ch&ac?rc;u Mỹ và ch&ac?rc;u &Ac?rc;u sang ch&ac?rc;u Á. Đ&ac?rc;y là cơ hộ? để tham g?a s&ac?rc;u hơn vào chuỗ? cung ứng sau 2018, ph&ac?rc;n ch?a sản xuất vớ? Thá? Lan và Indones?a là ha? nước chế tạo tay lá? nghịch, ch&?acute;nh v&?grave; vậy Ch&?acute;nh phủ đ&at?lde; quyết t&ac?rc;m phả? phát tr?ển ngành c&oc?rc;ng ngh?ệp &oc?rc; t&oc?rc; V?ệt Nam.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-loat-loai-o-to-sap-giam-gia-tram-trieu-a281.html