Hành trình đòi tên, xin lại tuổi của cô giáo làng


Thứ 3, 03/09/2013 | 13:07


Bà Phạm Thị Ngọc Liêm ở xã Hồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) khiếu nại về việc phải nghỉ hưu sớm do sai lệch năm sinh trong hồ sơ. Sở Nội vụ thành lập Tổ công tác liên ngành (gồm Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở GD&ĐT, và BHXH) theo chỉ đạo của UBND tỉnh, kết luận việc bà Liêm khiếu kiện là đúng! Thế nhưng...

Bà Phạm Thị Ngọc L?êm ở xã Hồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) kh?ếu nạ? về v?ệc phả? nghỉ hưu sớm do sa? lệch năm s?nh trong hồ sơ. Sở Nộ? vụ thành lập Tổ công tác l?ên ngành (gồm Sở Nộ? vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở GD&ĐT, và BHXH) theo chỉ đạo của UBND tỉnh, kết luận v?ệc bà L?êm kh?ếu k?ện là đúng! Thế nhưng...Tư dưng… sa? tên, lạc tuổ?Theo trình bày của bà Phạm Thị Ngọc L?êm, sau kh? hoàn thành chương trình phổ thông tạ? huyện Yên Thành (Nghệ An), bà theo học trường Cao đẳng sư phạm G?a La?. Họ, tên của bà L?êm trong các văn bằng, g?ấy chứng nhận đều gh? là Phạm Thị Ngọc L?êm, s?nh ngày 10/10/1956. Hoàn thành chương trình đào tạo Cao đẳng sư phạm (năm 1984 - PV), bà L?êm được phân công về g?ảng dạy tạ? Trường PTCS Nông trường Quang Trung, huyện Đăk Tô, tỉnh G?a La? - Kon Tum (nay thuộc tỉnh Kon Tum - PV). Năm 1988, do hoàn cảnh g?a đình, bà L?êm x?n chuyển công tác về tỉnh Nghệ Tĩnh (nay thuộc tỉnh Nghệ An - PV). Năm 1996, kh? đang công tác tạ? trường THCS Hồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) thì cô g?áo Phạm Thị Ngọc L?êm phát h?ện ra tên tuổ? và ngày tháng năm s?nh trong hồ sơ của mình bị sa? lệch. Cụ thể đó là trong sổ Bảo h?ểm xã hộ? (BHXH), họ và tên đệm đúng của bà L?êm bị thay đổ? thành Phạm Thị L?êm, ngày s?nh vẫn gh? đúng 10/10/1956. Bà L?êm đã nhanh chóng có đơn kh?ếu nạ? gử? đến các cơ quan chức năng nhưng không được xem xét g?ả? quyết. Đến năm 2005, BHXH tỉnh Nghệ An làm lạ? sổ BHXH nhưng bà L?êm không được b?ết v?ệc này và họ tên của bà vẫn bị gh? nhầm là Phạm Thị L?êm. Đặc b?ệt, ngày s?nh của cô g?áo trung học đang từ 10/10/1956 bị sửa thành ngày 10/6/1952? Những sa? sót không đâu đã dẫn đến hậu quả chị L?êm buộc phả? nghỉ hưu trước 4 năm theo quyết định số 1774/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Thành (Nghệ An). 
Sau kh? nhận quyết định nghỉ hưu, bà L?êm đã làm đơn kh?ếu nạ? gử? phòng G?áo dục, BHXH, UBND huyện Yên Thành… nhưng không được xem xét g?ả? quyết, thậm chí đơn thư cũng không được trả lờ?. Mã? đến tháng 6/2011, UBND huyện Yên Thành mớ? có văn bản chỉ đạo phòng Nộ? vụ thụ lý, xác m?nh vụ v?ệc nhưng cũng không đưa lạ? nh?ều kết quả. Trong Báo cáo số 05/BC-NV, ngày 1/8/2011, ông Lưu Xuân T?ến, Trưởng Phòng Nộ? vụ thừa nhận, v?ệc sa? lệch hồ sơ của công dân Phạm Thị Ngọc L?êm xảy ra trong thờ? g?an bà được nhận về công tác tạ? Trường cấp 2 xã Hồng Thành (năm 1996 - PV) cho đến nay. Ngạc nh?ên hơn, từ ngày 31/12/1999, tên của bà Phạm Thị Ngọc L?êm không còn trong danh sách của trường cũng như của Sở Nộ? vụ nữa mà thay vào đó là cá? tên Phạm Thị L?ên, s?nh ngày 01/10/1952 (!?).
                                                          Cô g?áo làng Phạm Thị Ngọc L?êm
Lạ thay, ngày 12/7/2012, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, ông Nguyễn T?ến Lợ?, vẫn ký Quyết định số 3415/QĐ.UBND phủ nhận nộ? dung kh?ếu nạ? của bà L?êm. Bà L?êm đành phả? t?ếp tục làm đơn gử? lên UBND tỉnh mong được so? xét. Bà L?êm bức xúc: “Từ năm 1996 đến nay, kh? phả? chịu cảnh sa? tên và thất lạc năm s?nh, tô? đã nh?ều lần v?ết đơn x?n đố? ch?ếu hồ sơ BHXH, hồ sơ công chức, thậm chí còn tự v?ết k?ểm đ?ểm nhận sa? sót về mình để được các cơ quan l?ên quan xem xét, g?ả? quyết. Tuy nh?ên mọ? nỗ lực của tô? đều rơ? vào ?m lặng, tất cả dơn từ k?ến nghị d?ễn ra từ năm 2004 đến trước kh? nhận quyết định nghỉ hưu của tô? đều không được g?ả? quyết”. Vô cảm vớ? dânNhận được đơn của bà L?êm, ngày 21/8/2012, ông Thá? Văn Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký Văn bản số 875/UBND.KT gử? các sở ngành: Nộ? vụ, G?áo dục và đào tạo, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, BHXH tỉnh vớ? nộ? dung: “Hộ? đồng t?ếp công dân tỉnh g?ao G?ám đốc Sở Nộ? vụ thành lập Tổ công tác l?ên ngành, do Sở Nộ? vụ là tổ trưởng, đạ? d?ện Thanh tra tỉnh, Sở G?áo dục và đào tạo, Sở Tư pháp, BHXH tỉnh tham g?a để k?ểm tra, xác m?nh, tham mưu Chủ tịch UBND g?ả? quyết kh?ếu nạ? lần 2 theo quy định của pháp luật”.Kết quả xác m?nh của Tổ công tác l?ên ngành đã khẳng định: “Kh?ếu nạ? của bà Phạm Thị Ngọc L?êm là đúng, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành g?ả? quyết nghỉ hưu đố? vớ? bà L?êm vào ngày 01/11/2007 là sa? quy định” (báo cáo trình UBND tỉnh số 1645/SNV-TTR, ngày 22/10/2012 - PV). Tạ? văn bản này, Sở Nộ? vụ đề nghị UBND huyện Yên Thành hủy bỏ quyết định g?ả? quyết nghỉ hưu đố? vớ? bà L?êm, g?ả? quyết các chế độ, quyền lợ? bị th?ệt thò? cho công dân theo đúng quy định và k?ểm đ?ểm các tập thể, cá nhân có l?ên quan để xảy ra sa? phạm.Bất ngờ, ngày 20/12/2012, ông Thá? Văn Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An t?ếp tục g?ao vụ v?ệc cho Sở Lao động - Thương b?nh và Xã hộ? Nghệ An g?ả? quyết vụ v?ệc lạ? từ đầu. Trá? vớ? kết quả của tổ công tác l?ên trước đó, đoàn Thanh tra do Sở LĐTB - XH Nghệ An thành lập đã phủ nhận nộ? dung kh?ếu nạ? của công dân Phạm Thị Ngọc L?êm. Dư luận quan tâm đến vụ v?ệc này không khỏ? ngạc nh?ên trước câu hỏ?: Vì sao, một vụ v?ệc kh?ếu nạ? lạ? có 2 kết quả khác nhau? Theo quy định của pháp luật, một công dân muốn sửa chữa họ, đệm, tên, ngày, tháng, năm s?nh phả? có đơn gử? Sở Tư pháp và được Chủ tịch quyết định. Được b?ết, nhận được đơn kh?ếu nạ? của cô g?áo L?êm mớ? đây, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có ý k?ến chỉ đạo Sở LĐTBXH tổ chức đố? thoạ? lạ? vớ? công dân. Kết quả chặng đường dà? 10 năm kh?ếu nạ? x?n được trả lạ? đúng tên, tuổ? cho cô g?áo làng đã gần đến hồ? kết. Báo Đờ? sống và Pháp luật sẽ t?ếp tục đưa t?n về vụ v?ệc này trong các bà? v?ết tớ?.Hồ Ngọc - Khánh Ly

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hanh-trinh-doi-ten-xin-lai-tuoi-cua-co-giao-lang-a331.html