Hệ thống giáo dục sau năm 2015 có gì mới?


Thứ 2, 28/10/2013 | 13:44


Bộ GD-ĐT đã đưa ra dự kiến ban đầu về nội dung các môn học và hoạt động giáo dục để các chuyên gia giáo dục đóng góp ý kiến, chia sẻ quan điểm…nhằm hoàn thiện nội dung chương trình giáo dục đổi mới.

Theo th?ết kế ban đầu của Bộ GD-ĐT, hệ thống g?áo dục sau năm 2015 theo hướng, th? tốt ngh?ệp THPT được g?ữ nguyên, các trường ĐH tự chủ tuyển s?nh. Hệ thống các môn học và hoạt động g?áo dục có nh?ều thay đổ? so vớ? chương trình h?ện hành.

Ngày 26-27/10, tạ? Hà Nộ?, Bộ GD-ĐT tổ chức hộ? thảo hệ thống môn học và hoạt động g?áo dục trong chương trình g?áo dục phổ thông sau năm 2015. Bộ đã đưa ra dự k?ến ban đầu về nộ? dung các môn học và hoạt động g?áo dục để các chuyên g?a g?áo dục đóng góp ý k?ến, ch?a sẻ quan đ?ểm…nhằm hoàn th?ện nộ? dung chương trình g?áo dục đổ? mớ?.

Th?ết kế nộ? dung học dướ? dạng câu chuyện lịch sử

Đạ? d?ện Bộ GD, PGS.TS Đỗ Ngọc Thống cho hay, nộ? dung chương trình học sẽ được th?ết kế theo hướng tích hợp cao ở các lớp học dướ? và phân hóa dần ở các lớp học trên; g?ảm số môn học bắt buộc; tăng số môn học chủ đề và hoạt động g?áo dục dành cho học s?nh tự chọn. Vớ? các môn học tích hợp nh?ều lĩnh vực như tìm h?ểu tự nh?ên và tìm h?ểu xã hộ? sẽ tăng cường th?ết kế các nộ? dung dạy học dướ? dạng câu chuyện lịch sử; câu chuyện về các h?ện tượng tự nh?ên và xã hộ? nhằm g?úp học s?nh có được h?ểu b?ết sơ g?ản, gần gũ? về h?ện tượng tự nh?ên và xã hộ? xung quanh.

Hệ thống g?áo dục sau năm 2015 có nh?ều đổ? mớ? theo hướng g?ữ nguyên th? tốt ngh?ệp THPT, các trường tự chủ trong v?ệc tuyển s?nh. 

Nộ? dung g?áo dục Đạo đức - Công dân ở lớp 1 và 2 sẽ tích hợp vào các môn học tìm h?ểu tự nh?ên xã hộ? và môn Ngữ văn dướ? dạng các bà? đọc, câu chuyện kể s?nh động và hấp dẫn về phương d?ện đạo đức. Từ lớp 3 đến 5, môn Đạo đức được học thành một môn học tách r?êng nhưng vẫn t?ếp tục hướng nộ? dung chuyển tả? tớ? học s?nh qua câu chuyện, bà? học hay.

Ở bậc Trung học cơ sở, so vớ? h?ện nay, môn khoa học tự nh?ên sẽ được tích hợp chủ yếu từ các môn Lý, Hóa, S?nh khoa học về trá? đất bằng cách sắp xếp mỗ? môn học gần nhau nhằm so? sáng và l?ên hệ lẫn nhau. Đồng thờ?, môn khoa học xã hộ? được tích hợp chủ yếu từ các môn Lịch sử, Địa lý và một số nộ? dung về k?nh tế, xã hộ? cũng được th?ết kế tương tự như môn Khoa học tự nh?ên.

Bậc trung học phổ thông, ở lớp 10 là g?a? đoạn “dự hướng”, các môn học được tích hợp ở THCS sẽ tách thành các môn học độc lập: Vật lý, Hóa học, S?nh học, Lịch sử, Địa lý (tương tự như h?ện nay). Tuy nh?ên, tăng yêu cầu vận dụng k?ến thức vào g?ả? quyết các tình huống cuộc sống, g?úp học s?nh làm quen và chuẩn bị lựa chọn các nộ? dung sẽ học ở lớp 11,12.  Ha? lớp này là g?a? đoạn phân hóa sâu, định hướng nghề ngh?ệp, chương trình và sách g?áo khoa sẽ có nộ? dung g?ảm nhẹ hơn h?ện nay. Đồng thờ? hệ thống chương trình học sẽ phân thành những môn học bắt buộc và môn tự chọn.

Trường đạ? học tự chủ tuyển s?nh

Theo PGS.TS Đỗ Ngọc Thống, Phó Vụ trưởng Vụ GD Trung học, Bộ GD-ĐT, hoạt động g?áo dục sau năm 2015 có nh?ều thay đổ? so vớ? chương trình h?ện hành. Đề th? ra theo hướng không chỉ tập trung vào v?ệc học s?nh học cá? gì mà quan trọng hơn là k?ểm tra học s?nh đó học như thế nào, có b?ết vận dụng không. Định hướng này buộc đề th? không chỉ k?ểm tra trí nhớ mà phả? yêu cầu vận dụng tổng hợp, thực hành, k?ểm tra năng lực sáng tạo.

V?ệc công nhận tốt ngh?ệp trung học phổ thông sẽ kết hợp kết quả đánh g?á quá trình và kết quả th?, k?ểm tra kết thúc(để tốt ngh?ệp). Đồng thờ?, công nhận tốt ngh?ệp THPT dựa trên kết quả đánh g?á trong quá trình g?áo dục về phẩm chất, năng lực của học s?nh và kết quả đánh g?á cuố? cấp học. Trong đó, đánh g?á kết quả học tập theo hướng học xong đến đâu k?ểm tra đánh g?á đến đấy (hết chương trình, hết phần, hết môn). Kỳ th? tốt ngh?ệp, đề th? sẽ yêu cầu vận dụng tổng hợp k?ến thức, kỹ năng của nh?ều lĩnh vực lớn như Khoa học tự nh?ên và Khoa học xã hộ? nhân văn. Cũng có thể đề th? chỉ có ha? môn Toán và Ngữ văn.

Tuyển s?nh đạ? học, cao đẳng, các trường tổ chức tuyển s?nh theo hướng dựa vào kết quả công nhận tốt ngh?ệp THPT và có thể k?ểm tra hoặc th? thêm một và? môn theo yêu cầu chuyên ngành đào tạo của mỗ? trường.

PGS.TS Thống cho b?ết, v?ệc đổ? mớ? như trên sẽ khắc phục được cơ bản những hạn chế về k?ểm tra, đánh g?á và th? cử h?ện hành. Kết quả k?ểm tra, đánh g?á thực chất hơn, công bằng, khách quan. Đặc b?ệt, g?ảm bớt sự cồng kềnh tốn kém của một số kỳ th?, tác động tích cực v?ệc dạy và học.

H?ện tạ?, Bộ GD-ĐT chưa có phương án cụ thể về đổ? mớ? th?, nhưng trong th?ết kế môn học và các hoạt động g?áo dục của chương trình sau năm 2015 vấn đề này được đặt ra như một yêu cầu bắt buộc.

Hệ thống các môn học bắt buộc sau năm 2015:

+ Lớp 1, T?ếng V?ệt, Toán, Tìm h?ểu Tự nh?ên và Xã hộ?.

+ Lớp 3, T?ếng V?ệt, Toán, Ngoạ? ngữ 1, Đạo đức, Tìm h?ểu tự nh?ên và Xã hộ?.

+ Lớp 4 và 5, T?ếng V?ệt, Toán, Ngoạ? ngữ 1, Đạo đức, Tìm h?ểu Tự nh?ên (gồm chủ đề về Vật lý, Hóa học, S?nh học, Khoa học trá? đất), Tìm h?ểu Xã hộ? (gồm chủ đề Lịch sử, Địa lý, G?áo dục sức khỏe, K?nh tế g?a đình).

+ Cấp trung học cở sở: Ngữ văn, Toán, Ngoạ? ngữ 1, Khoa học Tự nh?ên (gồm chủ đề về Vật lý, Hóa học, S?nh học, Khoa học trá? đất, chủ đề l?ên môn), Khoa học Xã hộ? (gồm chủ đề Lịch sử, Địa lý, K?nh tế, Xã hộ?, chủ đề l?ên môn), G?áo dục công dân, Công nghệ.

+ Cấp phổ thông cơ sở:  Lớp 10,  Ngữ văn, Toán, G?áo dục công dân, Ngoạ? ngữ 1, Vật lý, Hoá học, S?nh học, Lịch sử, Địa lý, T?n học, Công nghệ.

Lớp 11 và 12:  Ngữ văn, Toán, Ngoạ? ngữ 1.

Môn tự chọn: tự chọn bắt buộc 3 môn trong các môn Vật lí, Hóa học, S?nh học, Lịch sử, Địa lí, T?n học, GDCD, Công nghệ, Xã hộ? học…


Theo Khám Phá

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/he-thong-giao-duc-sau-nam-2015-co-gi-moi-a6899.html