Hiểu đúng về dâng sao giải hạn đầu năm


Thứ 5, 14/02/2019 | 02:15


Dâng sao giải hạn trong đạo Phật được xem là mê tín dị đoan, lãng phí tương tự như hình thức đốt vàng mã.

Dâng sao giải hạn trong đạo Phật được xem là mê tín dị đoan, lãng phí tương tự như hình thức đốt vàng mã. Vậy mà hàng ngàn người vẫn chen chúc ngồi ngoài đường trong một khóa lễ dâng sao giải hạn?

PV

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hieu-dung-ve-dang-sao-giai-han-dau-nam-a262844.html