Hình ảnh lũ dữ cuốn phăng cây cầu trên Quốc lộ 1A


Chủ nhật, 17/11/2013 | 01:47


Nước lũ đã cuốn trôi một cây cầu nhịp dài 20m tại thị xã An Nhơn (Bình Định), gây tê liệt giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A.

Nước t?n-tuc/su-k?en-hang-ngay/chum-anh-quan-long-lu-du-m?en-trung-va-tay-nguyen-a9361.html">lũ đã cuốn trô? một cây cầu nhịp dà? 20m tạ? thị xã An Nhơn (Bình Định), gây tê l?ệt g?ao thông trên tuyến Quốc lộ 1A. 

Để đảm bảo an toàn cho nhịp cầu còn lạ?, ch?ều 16/11, chính quyền địa phương thị xã phố? hợp vớ? UBND tỉnh đã t?ến hành cho xe đổ đá g?a cố taluy má?.

Đồng thờ?, tổ chức lập chốt bar?e ngăn cấm ngườ? dân đến gần khu vực có thể gây nguy h?ểm đến tính mạng.

V?ệc đ?ều t?ết phân luồng g?ao thông được địa phương khẩn trương t?ến hành.

Lực lượng công an đã tích cực hướng dẫn phương t?ện đ? vòng đường tránh từ ngã 3 cầu Tân An lên đường trung tâm thị xã An Nhơn để ra tuyến Quốc lộ 1A.

t?ntuc-cau-b?-sap1.jpg" alt="Hình ảnh cây cầu trên QL1A bị lũ dữ cuốn sập" w?dth="500" />

t?ntuc-cau-b?-sap2.jpg" alt="Hình ảnh cây cầu trên QL1A bị lũ dữ cuốn sập" w?dth="500" />

t?ntuc-cau-b?-sap3.jpg" alt="Hình ảnh cây cầu trên QL1A bị lũ dữ cuốn sập 3" w?dth="500" />

t?ntuc-cau-b?-sap4.jpg" alt="Hình ảnh cây cầu trên QL1A bị lũ dữ cuốn sập 4" w?dth="500" />

t?ntuc-cau-b?-sap5.jpg" alt="Hình ảnh cây cầu trên QL1A bị lũ dữ cuốn sập 5" w?dth="500" />

t?ntuc-cau-b?-sap6.jpg" alt="Hình ảnh cây cầu trên QL1A bị lũ dữ cuốn sập" w?dth="500" />

t?ntuc-cau-b?-sap7.jpg" alt="Hình ảnh cây cầu trên QL1A bị lũ dữ cuốn sập 7" w?dth="500" />

t?ntuc-cau-b?-sap8.jpg" alt="Hình ảnh cây cầu trên QL1A bị lũ dữ cuốn sập 8" w?dth="500" />

t?ntuc-cau-b?-sap9.jpg" alt="Hình ảnh cây cầu trên QL1A bị lũ dữ cuốn sập 9" w?dth="500" />

t?ntuc-cau-b?-sap10.jpg" alt="Hình ảnh cây cầu trên QL1A bị lũ dữ cuốn sập 10" w?dth="500" />

t?ntuc-cau-b?-sap11.jpg" alt="Hình ảnh cây cầu trên QL1A bị lũ dữ cuốn sập 11" w?dth="500" /> Theo t?n-tuc/su-k?en-hang-ngay/nhan-ban-nha-t?nh-ngh?a-lay-t?en-tra-no-a1316.html">V?etnamnet

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/hinh-anh-lu-du-cuon-phang-cay-cau-tren-quoc-lo-1a-a9376.html