Hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ điện thoại thông minh từ 12/12


Thứ 7, 05/11/2022 | 10:00


Cùng sự kiện

Từ ngày 12/12 tới, hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 14/2022 ngày 28/10/2022 quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. Trong đó, quy định đối tượng được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh là hộ nghèo, hộ cận nghèo, áp dụng từ ngày 12/12.
 
Thông tư quy định điều kiện được hỗ trợ điện thoại thông minh là hộ gia đình chưa được hỗ trợ máy tính bảng từ Chương trình hoặc thiết bị học tập trực tuyến (máy tính bảng, máy tính để bàn, máy tính xách tay) thuộc Chương trình "Sóng và máy tính cho em" (tính đến thời điểm Bộ Thông tin và Truyền thông phân bổ số lượng điện thoại thông minh cho các địa phương); và hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhận hỗ trợ.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ số đối tượng được hỗ trợ điện thoại thông minh của Chương trình và số lượng đối tượng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo của từng tỉnh.
 
Tin trong nước - Hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ điện thoại thông minh từ 12/12
Hình minh họa.
 
Thứ tự ưu tiên hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh là: Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách người có công với cách mạng; Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách xã hội; Hộ nghèo; Hộ cận nghèo.
 
Chương trình hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh thông qua doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho hộ gia đình theo 1 trong 2 hình thức. Đó là hoặc hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh kết hợp với hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất cho hộ gia đình (dịch hỗ trợ kết hợp) hoặc hỗ trợ bằng tiền.
 
Với hình thức hỗ trợ bằng tiền, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/hộ. Nếu hộ gia đình mua điện thoại thông minh trên thị trường hoặc mua điện thoại thông minh thông qua gói dịch vụ kết hợp của doanh nghiệp có giá cao hơn mức hỗ trợ từ Chương trình, hộ gia đình tự bổ sung số kinh phí tăng thêm.
 
Trong trường hợp chọn gói dịch vụ hỗ trợ kết hợp, hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí trang bị điện thoại thông minh (điện thoại không thấp hơn mức hỗ trợ bằng tiền) và mức hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ho-ngheo-can-ngheo-se-duoc-ho-tro-dien-thoai-thong-minh-tu-12-12-a556397.html