Hồ sơ "khủng" của Giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2023, là Viện trưởng Viện Toán học


Hoàng Yên

Thứ 2, 12/02/2024 | 15:35


Cùng sự kiện

Tân Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2023 Đoàn Thái Sơn hiện là Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Giáo sư Đoàn Thái Sơn đã hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2023 là ai?

3 Giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2023 cùng sinh năm 1984 đó là Giáo sư Đoàn Thái Sơn (quê quán Nam Định), Giáo sư Nguyễn Đại Hải (quê Nam Định) và Giáo sư Trần Xuân Bách (Hà Nội). 

Trong đó tân Giáo sư Đoàn Thái Sơn thuộc Hội đồng Giáo sư ngành Toán học.

Theo hồ sơ đăng ký xét chức danh giáo sư, ông Đoàn Thái Sơn cho biết hiện là Quyền Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tân Giáo sư Đoàn Thái Sơn được cấp bằng cử nhân Toán học tại Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2006. Năm 2009 và 2016, ông nhận bằng Tiến sĩ, Tiến sĩ khoa học tại Technical University Dresden, Đức. Ông Đoàn Thái Sơn được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngành Toán học vào năm 2018.

Chuyện học đường - Hồ sơ 'khủng' của Giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2023, là Viện trưởng Viện Toán học
Tân Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2023 Đoàn Thái Sơn

Hồ sơ "siêu khủng" của Giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2023, là Viện trưởng Viện Toán học

Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông Đoàn Thái Sơn là lý thuyết phương trình vi phân và hệ động lực, lý thuyết xác suất.

Trong quá trình công tác, Giáo sư Đoàn Thái Sơn đã hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Trong đó, có 2 nghiên cứu sinh thực hiện tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; 1 nghiên cứu sinh thực hiện tại Học viện Kĩ thuật Quân sự.

Giáo sư Sơn hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Trong đó có 1 đề tài được nghiệm thu trước khi được công nhận phó giáo sư có tên là: đề tài "Lý thuyết định tính cho hệ động lực không ôtônôm và ứng dụng" (nghiệm thu vào tháng 06/2016, tổng thời gian thực hiện là 2 năm).

Hai đề tài hoàn thành sau khi được công nhận phó giáo sư gồm: đề tài "Lý thuyết định tính hệ động lực ngẫu nhiên và ứng dụng" (nghiệm thu vào tháng 09/2019, tổng thời gian thực hiện là 2 năm) và đề tài "Lý thuyết rẽ nhánh ngẫu nhiên và ứng dụng" (nghiệm thu vào tháng 03/2023, tổng thời gian thực hiện là 3 năm).

Sau khi được công nhận phó giáo sư (năm 2018), thầy Sơn xuất bản 1 sách thuộc nhà xuất bản uy tín. Cuốn sách có tên: Spectral theory of nonautonomous dynamical systems and applications (Nhà Xuất bản Publishing House for Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, năm 2022).

Tính đến thời điểm hiện tại, Giáo sư Sơn có 52 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế uy tín. Theo đó, trước khi được công nhận chức danh phó giáo sư, thầy Sơn có 35 bài báo đăng trên tạp chí, trong đó có 32 bài báo do thầy Sơn là tác giả chính. Sau khi được công nhận phó giáo sư, thầy Sơn có 17 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín và đều là tác giả chính.

Trong năm 2017, thầy Sơn có số lượng bài báo đăng trên tạp chí nhiều nhất, gồm 7 bài. Gần nhất, thầy Sơn có 2 bài báo cùng đăng vào tháng 01/2023.

Trong quá trình công tác, năm 2021, Giáo sư Đoàn Thái Sơn đã tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ Khoa học dữ liệu Trường Đại học Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

XEM THÊM: Nữ nhà giáo duy nhất được công nhận chức danh Giáo sư năm 2023 tại Đại học Bách khoa Hà Nội là ai?

Quá trình công tác của giáo sư Đoàn Thái Sơn

Ông Đoàn Thái Sơn tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Toán học (ngành Toán học), Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) vào tháng 06/2006.

Từ tháng 8/2006 đến tháng 12/2016, ông Đoàn Thái Sơn là nghiên cứu viên tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Từ tháng 1/2017 đến tháng 9/2020, ông là nghiên cứu viên chính tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Theo thông tin từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ông Đoàn Thái Sơn giữ chức Quyền Viện trưởng Viện Toán học từ ngày 1/9/2022.

Trước đó, ông được bổ nhiệm vị trí Giám đốc trung tâm đào tạo sau đại học, Viện Toán học (2018-2020), Phó Viện Trưởng Viện Toán học (2020-2022).

Ngoài ra, Giáo sư Đoàn Thái Sơn là giảng viên thỉnh giảng tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Học viện Khoa học và Công nghệ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Trường Đại học Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Hoàng Yên

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ho-so-khung-cua-giao-su-tre-nhat-viet-nam-2023-la-vien-truong-vien-toan-hoc-a609762.html