Hoàng tử William sắp xuất ngũ


Thứ 7, 14/09/2013 | 02:50


Hôm 12/9, hoàng tử William đã thực hiện phiên trực cuối cùng với tư cách phi công lái trực thăng cứu hộ.

Hôm 12/9, hoàng tử W?ll?am đã thực h?ện ph?ên trực cuố? cùng vớ? tư cách ph? công lá? trực thăng cứu hộ.

Quận công W?ll?am xứ Cambr?dge có ý định xuất ngũ nhằm tập trung thực h?ện các bổn phận của một thành v?ên g?a đình Hoàng g?a và tham g?a các hoạt động từ th?ện. 

Được b?ết, hoàng tử W?ll?am sẽ trở thành chủ tịch của tổ chức Un?ted for W?ldf?re đấu tranh chống lạ? hoạt động buôn bán động vật hoang dã trá? phép.


H?ện hoàng tử W?ll?am đang tham g?a Lực lượng vũ trang L?ên h?ệp Vương quốc Anh và Bắc A?-len vớ? va? trò ph? công của Lực lượng Cứu hộ và Tìm k?ếm.

Hoàng tử W?ll?am phục vụ trong quân độ? hơn 7 năm. Vào ngày thứ Năm vừa qua, Hoàng tử đã hoàn thành ph?ên trực cuố? cùng của mình.

Theo dự k?ến, Hoàng tử W?ll?am cùng vợ và con tra? sẽ đến ở tạ? cung Kens?ngton trong và? tuần lễ.

Hoàng tử W?ll?am là con tra? cả của Thá? tử Charles và Công nương D?ana. Năm 2011, Hoàng tử W?ll?am kết hôn vớ? Kate M?ddleton. G?a đình hoàng g?a Anh vừa chào đón con tra? đầu lòng của W?ll?am và Kate vào ngày 23/7 vừa qua.

t?n; mso-hans?-theme-font: m?nor-lat?n; mso-b?d?-font-fam?ly: 'T?mes New Roman'; mso-b?d?-theme-font: m?nor-b?d?; color: #333333; font-we?ght: normal; mso-b?d?-font-we?ght: bold;">Phương Anh

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoang-tu-william-sap-xuat-ngu-a1263.html