Học sinh được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông nếu thi không đạt


Thứ 4, 01/07/2020 | 14:59


Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BGDĐT quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BGDĐT quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Thông tư số 18/2020/TT-BGDĐT quy định về mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Ngày 29/6/2020, bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BGDĐT, quy định về mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, áp dụng tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo quy định của bộ GD&ĐT, Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông có kích thước 19cm x 13,5cm.

Mặt trước nền màu nâu có in hình Quốc huy, các chữ in màu vàng. Mặt sau nền màu trắng, hoa văn viền màu vàng, chữ màu đen, hình trống đồng in chìm chính giữa.

Nội dung ghi trên Giấy chứng nhận gồm: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; giới tính; dân tộc; năm người học hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông; ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận... Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông của người học phải có chữ ký của thủ trưởng đơn vị và đóng dấu theo quy định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 13/8/2020 và thay thế Quyết định số 39/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT ban hành mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông.

Theo Điều 34, Luật Giáo dục, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, học sinh học hết chương trình trung học phổ thông đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng bộ GD&ĐT nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông được sử dụng để đăng ký dự thi lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông khi người học có nhu cầu hoặc để theo học giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

Bạch Hiền

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoc-sinh-duoc-cap-giay-chung-nhan-hoan-thanh-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-neu-thi-khong-dat-a329313.html