Học sinh lớp 1 được đổi SGK Tiếng Việt Công nghệ giáo dục miễn phí


Thứ 5, 14/12/2017 | 07:10


Để đảm bảo quyền lợi của học sinh, ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam xác nhận về việc học sinh sẽ được quyền đổi miễn phí SGK Tiếng Việt 1

Để đảm bảo quyền lợi của học sinh, ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam xác nhận về việc học sinh sẽ được quyền đổi miễn phí SGK Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục.

Ngay sau khi biết được thông tin của một giáo viên dạy lớp 1 chia sẻ trên mạng xã hội về việc đầu giờ học phải làm thêm công việc đối chiếu sách giáo khoa của học sinh trong lớp. Sau đó, mới có thể dạy được vì học sinh không dùng sách giáo khoa xuất bản cùng năm. Do một số học sinh sử dụng bản sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục in 2016 khác với bản in năm 2017. NXB Giáo dục Việt Nam đã có giải thích về vấn đề này.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi của học sinh, ngày 14/12, ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam xác nhận về việc học sinh sẽ được quyền đổi miễn phí SGK Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục tại các đơn vị phát hành của NXB Giáo dục Việt Nam.

Sở dĩ có vấn đề này là do hai bản sách in năm 2016 và năm 2017 có sự khác biệt. Theo giải thích của NXB Giáo dục Việt Nam, tháng 4/2017, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã có quyết định số 1338/QĐ- BGDĐT ngày 19/4/2017 thành lập Hội đồng Quốc gia thẩm định tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục.

Trên cơ sở những ý kiến góp ý của Hội đồng Quốc gia thẩm định, nhóm tác giả đã thực hiện việc điều chỉnh một số nội dung, trong đó có một số ngữ liệu trong sách học sinh Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục.

Căn cứ vào kết luận của Hội đồng và kiến nghị của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục đã điều chỉnh sau thẩm định, Bộ GD-ĐT đã có văn bản hướng dẫn các Sở GD-ĐT triển khai dạy học Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục năm học 2017- 2018 (CV số 3877/BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2017).

Từ khi có ý kiến kết luận của hội đồng thẩm định, NXB Giáo dục Việt Nam đã chỉ đạo đơn vị phát hành nhận lại số sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục in năm 2016 còn lưu tại các công ty, đại lí phát hành nhằm cung cấp đồng bộ bản sách in năm 2017 tới các địa phương phục vụ năm học 2017 - 2018.

Tuy nhiên, trước thời điểm có quyết định thẩm định, có thể có một số phụ huynh đã đi mua sách sớm cho con em. Trong trường hợp này, trước năm học mới 2017 - 2018, NXB Giáo dục Việt Nam cũng đã chỉ đạo đơn vị phát hành đổi bản sách in 2017 cho các em.

Những trường hợp học sinh đã mua bản sách in 2016 mà chưa đổi được bản sách in năm 2017 sẽ tiếp tục được đổi miễn phí để các em đều thống nhất dùng bản sách in năm 2017.

Mỹ An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoc-sinh-lop-1-duoc-doi-sgk-tieng-viet-cong-nghe-giao-duc-mien-phi-a212923.html