Học sinh THCS, THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết


Thứ 2, 14/09/2020 | 01:47


Cùng sự kiện

Học sinh THCS, THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra 1 tiết từ tháng 10/2020, thay vào đó nhà trường đa dạng hình thức kiểm tra, đánh giá, có cả làm bài trên máy tính.

Học sinh THCS, THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra 1 tiết từ tháng 10/2020, thay vào đó nhà trường đa dạng hình thức kiểm tra, đánh giá, có cả làm bài trên máy tính.

Học sinh THCS, THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra 1 tiết. Ảnh minh họa: Tri thức trực tuyến

Điều này được quy định trong Thông tư số 26 do bộ GD&ĐT vừa ban hành, có hiệu lực từ ngày 11/10.

Như vậy, số đầu điểm kiểm tra, đánh giá sẽ giảm, môn nhiều nhất cũng chỉ có 6 đầu điểm. Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên được tính hệ số 1. Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ tính hệ số 2. Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kỳ tính hệ số 3.

Môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học chỉ còn hai đầu điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

Môn học có từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm học có 3 đầu điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

Môn học có từ trên 70 tiết/năm học có 4 đầu điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

Trong mỗi học kỳ, một môn học có một điểm kiểm tra đánh giá giữa kỳ và một điểm kiểm tra đánh giá cuối kỳ, không còn điểm 1 tiết.

Cách tính điểm trung bình môn học kỳ như sau: lấy trung bình cộng của điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên, giữa kỳ và cuối kỳ với các hệ số quy định.

Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua hỏi - đáp, viết ngắn, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập gắn với chủ đề dạy học cụ thể.

Kiểm tra, đánh giá định kỳ ( giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ) được thực hiện thông qua bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập.

Theo ông Sái Công Hồng- Phó vụ trưởng vụ Trung học (bộ GTVT), việc sử dụng hình thức kiểm tra, đánh giá thông qua bài thực hành, dự án học tập giúp mức độ đánh giá được rộng hơn, sâu hơn.

“Tuy nhiên, trước khi thực hiện kiểm tra, đánh giá bằng sản phẩm học tập, bài thực hành, dự án học tập… giáo viên cần hướng dẫn và công bố công khai tiêu chí đánh giá trước cho học sinh, để bảo đảm khách quan, công bằng, tương đương về mức độ hay yêu cầu cần đạt so với các hình thức kiểm tra, đánh giá khác”, ông Hồng nói.

Bên cạnh đó, đề kiểm tra cho các bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ sẽ được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả theo chuẩn kiến thức kỹ năng, đáp ứng theo mức độ cần đạt của môn học/hoạt động giáo dục.

Ngoài ra, trong năm học này, tất cả các môn học đều có đánh giá bằng nhận xét thay vì chỉ đánh giá bằng nhận xét ở một số môn học như trước đây.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/hoc-sinh-thcs-thpt-se-duoc-bo-bai-kiem-tra-mot-tiet-a338822.html