Hội Luật gia cụm các tỉnh phía Bắc tổng kết phong trào thi đua năm 2018


Thứ 6, 23/11/2018 | 08:29


Cùng sự kiện

Hôm nay (23/11), Hội Luật gia cụm các tỉnh phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018.

Hôm nay (23/11), Hội Luật gia cụm các tỉnh phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018.

Hôm nay (23/11), Hội Luật gia cụm các tỉnh phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018. Đến dự có Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm; ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu, đại diện một số sở ban ngành và 13 Hội Luật gia các tỉnh trong Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc.

Trong năm 2018, công tác thi đua của Hội Luật gia các tỉnh trong Cụm thi đua đã xây dựng được kế hoạch và triển khai liên tục, toàn diện, sâu rộng và đều khắp. Công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật được thực hiện thường xuyên, từng bước đi vào chiều sâu.

Trong năm, Hội Luật gia các tỉnh đã tham gia vào 1.167 cuộc dự thảo sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các dự án Luật với 4.051 luật gia tham gia có ý kiến; Tham gia ý kiến xây dựng vào các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương được 1.984 văn bản với 6.410 luật gia tham gia ý kiến; Tham gia thẩm định 1.486 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham gia kiểm tra, rà soát 2.218 văn bản.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh, hình thức, phương pháp tuyên truyền phong phú, đa dạng và có nhiều đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, từng vùng; nội dung tuyên truyền thiết thực, gắn với đời sống nhân dân, góp phần tạo sự chuyển biến trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm, Hội Luật gia trong cụm đã tổ chức và phối hợp tổ chức tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật được 13.626 cuộc với 936.499 lượt người tham dự; công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được duy trì thực hiện thường xuyên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới và các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương của xã hội.

Cũng năm 2018, Hội Luật gia trong cụm đã thực hiện tư vấn pháp luật được 5.686 cuộc cho 51.400 lượt người; trợ giúp pháp lý được 3.771 cuộc cho 11.851 lượt người tham gia.

Công tác phát triển tổ chức hội, hội viên tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, hội viên tăng cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, tổng số hội viên luật gia trong cụm là 10.913 hội viên, 157 chi hội luật gia trực thuộc tỉnh; 78 Hội Luật gia cấp huyện, thành phố; 250 chi hội luật gia trực thuộc huyện, thành phố; 176 chi hội luật gia xã, phường, thị trấn; 460 trung tâm pháp luật cộng đồng xã, phường, thị trấn; 20 trung tâm tư vấn pháp luật của Hội Luật gia tỉnh.

Công tác giám sát việc thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính được duy trì thực hiện đạt hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Qua tổng hợp kết quả tự chấm điểm cụm thi đua dựa trên các tiêu chí hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo chức năng của Hội Luật gia, điểm chuẩn của cụm là 2.100 điểm.

Năm 2019, cụm thu đua đề ra 8 phương hướng, nhiệm vụ như: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hội, của địa phương; tổ chức các phong trào thi đua năm 2019; thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của địa phương…

Tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị, đại diện các Hội Luật gia chủ yếu trao đổi một số thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ của các Hội như: hầu hết đều được Đảng bộ, chính quyền các tỉnh quan tâm, tạo điều kiện; kinh phí để hoạt động thấp, địa bàn rộng; chia sẻ những cách làm hay và báo cáo nhưng kết quả đã đạt được trong năm qua.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm cho biết: "Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong những năm qua, Hội Luật gia luôn chú trọng chỉ đạo và có nhiều biện pháp đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đưa phong trào thi đua phát triển lên một bước mới, nề nếp, thiết thực và hiệu quả.

Các cấp hội và hội viên Hội Luật gia nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó, chủ động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự an toàn xã hội".

Cũng theo đồng chí Lê Minh Tâm: "Những kết quả đạt được trong năm 2018 của Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc là sự nỗ lực rất lớn của các cấp Hội luật gia trong cụm.

Với những thành tích đã đạt được, những kinh nghiệm được rút ra trong hội nghị lần này và những phương hướng nhiệm vụ cơ bản được nhất trí tại hội nghị, tôi tin rằng trong năm tới, phong trào thi đua của cụm sẽ phát triển sâu rộng, có chất lượng và hiệu quả cao hơn".

Các chi Hội Luật gia cụm các tỉnh phía Bắc ký giao ước thi đua năm 2019.

Năm 2019, Hội Luật gia tỉnh Hoà Bình làm cụm trưởng, Hội Luật gia tỉnh Điện Biên làm cụm phó.

Theo Người Đưa Tin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoi-luat-gia-cum-cac-tinh-phia-bac-tong-ket-phong-trao-thi-dua-nam-2018-a252412.html