Hội luật gia tỉnh Đồng Tháp: Phát huy công tác tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân


Thứ 4, 22/01/2020 | 01:44


Nhiệm kỳ 2019-2024, hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2019-2024, hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ qua, hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp đã kết nạp được 354 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện có lên 1.193 người, trong đó có 926 hội viên được cấp thẻ. Đáng chú ý là các cấp hội đã tham gia đóng góp gần 1.000 lượt ý kiến vào các dự thảo Luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Công tác phổ biến và giáo dục pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần phổ biến kịp thời các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho tổ chức và nhân dân.

Ban chấp hành hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2019-2024.

Hiện toàn tỉnh có 5 trung tâm tư vấn pháp luật thuộc hệ thống hội Luật gia. Các cấp hội và trung tâm tư vấn pháp luật các địa phương đã thực hiện tư vấn pháp luật được hơn 10.000 vụ việc, trợ giúp pháp lý gần 3.000 vụ việc, đặc biệt là hỗ trợ miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách và những người yếu thế trong xã hội, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Hợp đồng dân sự, hôn nhân và gia đình, tranh chấp đất đai, thừa kế... Công tác hoà giải ở cơ sở cũng được quan tâm với hơn 7.000 vụ việc tranh chấp nhỏ được hoà giải thành.

Nhiệm kỳ 2019-2024, hội Luật gia tỉnh phấn đấu kết nạp mới từ 150-200 hội viên; hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tư vấn chính sách, giám sát và phản biện xã hội; nâng cao chất lượng các trung tâm tư vấn pháp luật hiện có và thành lập mới từ 3- 4 trung tâm.

Như Ý

Bài đăng trên ấn phẩm Báo in Đời sống & Pháp luật số 6

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoi-luat-gia-tinh-dong-thap-phat-huy-cong-tac-tu-van-phap-luat-bao-ve-quyen-va-loi-ich-hop-phap-cua-nguoi-dan-a308194.html