Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020


Chủ nhật, 19/01/2020 | 23:57


Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Hòa Bình trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh, Trung ương hội Luật gia Việt Nam, sự phối hợp với các cơ quan trong tỉnh, trong năm 2019, hội Luật gia tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, công tác củng cố, kiện toàn tổ chức hội, công tác xây dựng chính sách pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý luôn được chú trọng.

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được chú trọng và nâng cao chất lượng; Công tác thi đua khen thưởng đi vào nề nếp và hiệu quả rõ rệt. Thực hiện quy chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan tổ chức trong việc giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Năm 2020, hội Luật gia tỉnh Hòa Bình tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 350/CT- HLGVN của Trung ương hội Luật gia Việt Nam về việc triển khai thực hiện Thông báo số 50-TB/TW ngày 7/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 21/CT-TTG ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng; Tập trung thực hiện hiệu quả Quyết định 705/QĐ-TTgCP ngày 15/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình...; Tăng cường thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan, ban, ngành hữu quan trong tỉnh, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua khen thưởng lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập hội Luật gia Việt Nam (1955 - 2020) và đại hội thi đua yêu nước hội Luật gia Việt Nam lần thứ III.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Luật gia Bùi Thành Lê, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Hòa Bình đã trao Bằng khen của Trung ương Hội cho 2 tập thể và 5 cá nhân. Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình trao giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Thu Hương

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 9

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoi-luat-gia-tinh-hoa-binh-de-ra-nhieu-nhiem-vu-trong-tam-trong-nam-2020-a308994.html