Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tập huấn pháp luật về BHXH và BHYT


Chủ nhật, 24/11/2019 | 07:24


Mới đây, tại Nghệ An, hội Luật gia Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức tập huấn với chủ đề: Pháp luật về BHXH và BHYT.

Mới đây, tại Nghệ An, hội Luật gia Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức tập huấn với chủ đề: Pháp luật về BHXH và BHYT. Tham dự tập huấn có trên 70 đại biểu là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tư vấn viên pháp luật và Hội thẩm nhân dân là hội viên hội Luật gia Việt Nam thuộc hội Luật gia 17 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. 

Tin trong nước - Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tập huấn pháp luật về BHXH và BHYT

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Huệ - Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội, Trưởng ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật hội Luật gia Việt Nam khẳng định, BHXH và BHYT là hai chính sách lớn của quốc gia. Do đó, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Đồng thời, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế và đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị - xã hội.

Ông Nguyễn Văn Huệ đã nêu một số thành tựu đạt được trong thời gian qua liên quan đến BHXH, BHYT. Tuy nhiên, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn một số hạn chế nhất định do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân: Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao.

Từ thực tiễn đó, nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cũng như chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, hội Luật gia Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức tập huấn với chủ đề: Pháp luật về BHXH và BHYT cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tư vấn viên pháp luật và Hội thẩm nhân dân là hội viên hội Luật gia Việt Nam thuộc 32 tỉnh, thành phố trực thuộc TW, đồng thời triển khai thí điểm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH và BHYT trực tiếp tại hai xã thuộc TP.Hà Nội và tỉnh Đồng Nai.

PV

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời Sống & Pháp Luật số 184

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoi-luat-gia-viet-nam-to-chuc-tap-huan-phap-luat-ve-bhxh-va-bhyt-a301946.html