Hôm nay, Quốc hội họp về sửa đối Hiến pháp, chống tham nhũng


Thứ 3, 22/10/2013 | 01:32


Cùng sự kiện

Ngày 22/10, Quốc hội nghe báo cáo về ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp; Báo cáo về phòng, chống tham nhũng…

Ngày 22/10, Quốc hộ? nghe báo cáo về ý k?ến đóng góp sửa đổ? H?ến pháp; Báo cáo về phòng, chống tham nhũng…

Hôm nay (22/10), Kỳ họp thứ 6 Quốc hộ? khóa XIII bước sang ngày làm v?ệc thứ 2.

Theo kế hoạch, buổ? sáng, Uỷ v?ên Uỷ ban Thường vụ Quốc hộ?, Chủ nh?ệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hộ?, Uỷ v?ên Uỷ ban Dự thảo sửa đổ? H?ến pháp năm 1992, Trưởng ban B?ên tập Dự thảo sửa đổ? H?ến pháp năm 1992 – ông Phan Trung Lý, trình bày Báo cáo g?ả? trình t?ếp thu ý k?ến đạ? b?ểu Quốc hộ? và ý k?ến của nhân dân về Dự thảo sửa đổ? H?ến pháp năm 1992 và Tờ trình dự thảo Nghị quyết về v?ệc th? hành H?ến pháp năm 1992 (sửa đổ? năm 2013).

Toàn cảnh kỳ họp thứ 6

T?ếp đó, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013. Ủy v?ên Ủy ban Thường vụ Quốc hộ?, Chủ nh?ệm Ủy ban tư pháp của Quốc hộ? Nguyễn Văn H?ện trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

Quốc hộ? cũng sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về tình hình tr?ển kha? th? hành (trong đó có v?ệc ban hành các văn bản quy định ch? t?ết và hướng dẫn th? hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hộ? khóa XIII thông qua;

Ủy v?ên Ủy ban Thường vụ Quốc hộ?, Chủ nh?ệm Ủy ban pháp luật của Quốc hộ? Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình tr?ển kha? th? hành (trong đó có v?ệc ban hành các văn bản quy định ch? t?ết và hướng dẫn th? hành) các luật, Nghị quyết đã được Quốc hộ? khóa XIII thông qua.

Buổ? ch?ều, bà Trương Thị Ma?, Ủy v?ên Ủy ban Thường vụ Quốc hộ?, Chủ nh?ệm Ủy ban về Các vấn đề xã hộ? của Quốc hộ? sẽ trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hộ? g?ả? trình, t?ếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổ?, bổ sung một số đ?ều của Luật th? đua, khen thưởng.

Các đạ? b?ểu sẽ thảo luận ở hộ? trường về một số nộ? dung còn ý k?ến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổ?, bổ sung một số đ?ều của Luật th? đua, khen thưởng. 

Toàn bộ ngày làm v?ệc thứ 2 của Kỳ họp sẽ được truyền hình, phát thanh trực t?ếp trên sóng VTV1 - Đà? Truyền hình V?ệt Nam và VOV1 - Đà? T?ếng nó? V?ệt Nam.

Theo Lạ? Thìn/VOV

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/hom-nay-quoc-hoi-hop-ve-sua-doi-hien-phap-chong-tham-nhung-a6053.html