Hôm nay, Quốc hội khởi động lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh


Thứ 6, 14/11/2014 | 00:20


(ĐSPL) - Hôm nay (ngày 14/11), Quốc hội khởi động lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh Quốc hội bầu và phê chuẩn.

(ĐSPL) - Hôm nay (ngày 14/11), Quốc hội khởi động lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Hôm nay, Quốc hội khởi động lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu đánh giá tín nhiệm vào giữa năm 2013 (Ảnh minh họa).

Theo lịch, ngày 14/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng báo cáo một số vấn đề về việc lấy phiếu tín nhiệm, sau đó Quốc hội biểu quyết danh sách những người được lấy phiếu lần này.

Sáng 15/11, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc sẽ trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm. Sau đó, Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu và tiến hành lấy phiếu.

Đến chiều ngày 15/11, ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu để Quốc hội thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Trong lần này, lấy phiếu tín nhiệm vẫn giữa 3 mức tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/hom-nay-quoc-hoi-khoi-dong-lay-phieu-tin-nhiem-50-chuc-danh-a68977.html