Hơn 13.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong tháng đầu năm 2018


Thứ 2, 29/01/2018 | 08:44


Cùng sự kiện

Trong tháng đầu năm 2018, cả nước có hơn 10.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và cũng có tới 13.300 doanh nghiệp xin tạm dừng hoạt động

Trong tháng đầu năm 2018, cả nước có hơn 10.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và cũng có tới 13.300 doanh nghiệp xin tạm dừng hoạt động.

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê, trong tháng đầu năm 2018, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 13.300 doanh nghiệp, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 8.622 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 4.678 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Tính theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong ngành bán buôn, bán lẻ là 3,3 nghìn doanh nghiệp (chiếm 38,4%), tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước; 1,3 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 15,3%), tăng 21,6%; 1,1 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 13,1%), tăng 23%...

Hơn 13.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong tháng đầu năm 2018

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 1/2018 là 1.554 doanh nghiệp, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 1.425 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,7%.

Về doanh nghiệp thành lập mới, trong tháng 1/2018, cả nước có 10.839 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 98,3 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,1 tỷ đồng, giảm 9,7%. Nếu tính cả 218,1 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong tháng 1/2018 là 316,4 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 4.587 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 1 năm nay lên hơn 15,4 nghìn doanh nghiệp.  

Nếu tính theo lĩnh vực hoạt động, doanh nghiệp ngành bán buôn bán lẻ có tỷ lệ tạm ngừng kinh doanh nhiều nhất nhưng cũng có tỷ lệ đăng ký thành lập mới nhiều nhất trong tháng 1 năm nay. Cụ thể, doanh nghiệp ngành bán buôn bán lẻ có 3,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới (chiếm 35,1% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước.

Kiều Trang (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/hon-13000-doanh-nghiep-tam-ngung-hoat-dong-trong-thang-dau-nam-2018-a218062.html