Hướng dẫn đăng ký thành lập công ty online siêu tốc A-Z


Thứ 2, 04/07/2022 | 13:30


Đăng ký thành lập công ty online trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia như thế nào? Chúng tôi tổng hợp các hướng dẫn mới thao tác trên cổng thông tin để hoàn thành thủ tục thành lập công ty online.

Đăng ký doanh nghiệp trên công thông tin dangkykinhdoanh.gov.vn chỉ là bước khai nộp hồ sơ, để thành lập công ty bạn sẽ cần chuẩn bị một bộ hồ sơ thành lập công ty theo đúng quy định. Sau đó các bạn in ra thực hiện thao tác scan và lưu lại tại ổ của máy tính trước khi thực hiện các thao tác trên Cổng thông tin điện tử quốc gia.

1bai 1

Tiếp theo là đăng ký tài khoản trên cổng thông tin điện tử quốc gia https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

- Bước 1: Bạn vào trang https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

- Bước 2: Dịch vụ công, vào mục Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến.

- Bước 3: Bạn vào tạo tài khoản mới,

- Bước 4: Bạn điền những thông tin liên quan đến tài khoản của bạn. Rồi bạn đăng ký.

- Bước 5: Vào email bạn đăng ký với hệ thông mở link để kích hoạt tài khoản của bạn đã đăng ký.

- Bước 6: Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét vào kịch hoạt tài khoản của bạn trong vòng 2-3 ngày làm việc.

Khi bạn đã có tài khoản đăng ký doanh nghiệp, đã có hồ sơ thành lập công ty scan thì chuyển sang giai đoạn nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tuyến (Online)

- Bước 1: Bạn vào trang dangkykinhdoanh.vn. đăng nhập vào tài khoản đã được đăng ký và đã được Cơ quan đăng ký kinh doanh kích hoạt.

- Bước 2: Bạn vào mục đăng ký doanh nghiệp sau đó bạn vào Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh, tiếp theo vào Thành lập mới doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc ở đây bạn chọn các loại hình doanh nghiệp

- Bước 3: Bắt đầu đăng ký với những khối dữ liệu liên quan:

+ Trường thông tin 1: Hình thức đăng ký bạn chọn là thành lập mới, sau đó bạn lưu lại.

+ Trường thông tin 2: Địa chỉ, chọn đầy đủ thông tin liên quan đến địa chỉ: Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện/Thị xã/TP thuộc tỉnh, Phường/Xã/Thị trấn, Số nhà/đường/phố/tổ/xóm/ấp/thôn và thông tin liên hệ như số điện thoại, email và website và lưu lại. Lưu ý chọn địa chỉ trụ sở công ty phải chi tiết và chính xác.

+ Trường thông tin 3: Ngành nghề kinh doanh các bạn vào ô trống và có thể tìm mã ngành kinh doanh theo hệ thống ngành kinh tế quốc gia, sau đó bạn chọn ngành nghề chính rồi lưu lại. Trên cổng thông tin có hướng dẫn chi tiết cách đăng ký ngành nghề kinh doanh theo mã ngành để bạn tham khảo.

+ Trường thông tin 4: Tên doanh nghiệp bạn sẽ điền đầy đủ thông tin tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tên viết tắt sau đó bạn lưu lại.

Lưu ý tên doanh nghiệp không được trùng, tương tự với tên doanh nghiệp trước đó hoặc thương hiệu đã được đăng ký nhãn hiệu độc quyền của cá nhân, tổ chức khác.

+ Trường thông tin 5: Thông tin về vốn bằng tiến mặt bằng VND, bằng ngoại tệ, loại nguồn vốn và tỷ lệ % của nguồn vốn, Tài sản góp vốn và tỷ lệ góp vốn của từng tài sản.

+ Trường thông tin 6: Thông tin liên quan đến thành viên góp vốn, bạn vào tạo mới và điền các thông tin liên quan đến thông tin người góp vốn sau đó lưu lại.

+ Trường thông tin 7: Người đại diện theo pháp luật, bạn vào tạo mới rồi điền các thông tin rồi lưu lại.

+ Trường thông tin 8: Thông tin về thuế bạn vào tạo mới và điền các thông tin liên quan đến kế toán trưởng.

+ Trường thông tin 9: Thông tin liên quan người đại diện cho tổ chức bạn thêm mới và điền các thông tin liên quan.

+ Trường thông tin 10: Thông tin về bảo hiểm xã hội chọn phương thức đóng bảo hiểm xã hội.

+ Trường thông tin 11: Đăng ký sử dụng hoá đơn bạn chọn hình thức sử dụng hoá đơn phù hợp.

+ Trường thông tin 12: Người nộp hồ sơ chọn thông tin người nộp hồ sơ là người có thẩm quyền ký Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền.

+ Trường thông tin 13: Người ký nộp hồ sơ đã có email được xác thực bở cơ quan đăng ký kinh doanh.

+ Trường thông tin 14: Các văn bản đính kèm bạo sẽ vào mục file tại ở dưới máy tính ( Tài liệu mà bạn đã scan) sau đó tải lên từng mục doanh mục tài liệu 1.

- Bước 4: Bạn vào khối dữ liệu sau đó bạn vào chuẩn bị để xem hệ thống có báo lỗi ở đâu không? Và chỉnh sửa thông tin theo các thông tin được báo lỗi, bạn chỉnh sửa rồi vào mục xác nhận sau đó vào xác thực bằng tài khoản đăng ký kinh doanh. Sau đó bạn phải chọn tính xác thực “Tôi xin cam đoan tính trung thực, chính xác và toàn vẹn của hồ sơ đăng ký và các tài liệu đính kèm” sau đó bạn thực hiện xác nhận.

- Bước 5: Bạn vào thanh toán. Bạn chuẩn bị thẻ ATM hoặc thẻ Visa bạn điền thông tin thẻ và xác thực thanh toán, tổng tiền thanh toán là 100.550 đồng, sau đó bạn điền tên chủ thẻ, số thẻ, ngày phát hành và ấn nút thanh toán hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh trực tuyến và thông tin đăng ký thông tin thành lập doanh nghiệp thành công được gửi về email của bạn đã đăng ký tài khoản đằng ký doanh nghiệp.

Kể từ ngày nhận thông tin đăng tải thông tin thành lập doanh nghiệp thành công, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ làm việc trong vòng 3 ngày làm việc và sẽ trả lời những thông tin đăng ký doanh nghiệp có hợp lệ hay không, nếu hợp lệ sẽ ra thông báo đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư hợp lệ và nhà đâu tư sẽ đăng ký nhận đăng ký kinh doanh qua bưu điện hoặc trực tiếp. Nếu việc thực hiện đăng ký kinh doanh không hợp lệ cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo những nội dung không hợp lệ và cần chỉnh sửa thông tin.

Trường hợp bạn muốn chuyển sang thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể thì thủ tục này cũng thực hiện online được nhưng phải thao tác trên hệ thống cổng thông tin khác. Việc khai nộp hồ sơ online có thể thực hiện trực tiếp tại Phòng quản lý kinh tế UBND huyện.

Chúc các bạn thành công!

Thu Hà

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/huong-dan-dang-ky-thanh-lap-cong-ty-online-sieu-toc-a-z-a543095.html