Huyện Mường Ảng tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp


Thứ 3, 02/06/2020 | 08:56


Trong những ngày tháng 5 đầu tháng 6, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Mường Ảng (Điện Biên) đang tập trung cao độ và có nhiều hoạt động thiết thực để hướng tới....

Trong những ngày tháng 5 đầu tháng 6, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Mường Ảng (Điện Biên) đang tập trung cao độ và có nhiều hoạt động thiết thực để hướng tới mục tiêu tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII.

Thị trấn Mường Ảng hôm nay

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, Huyện ủy Mường Ảng đã ban hành Kế hoạch về quán triệt, chỉ đạo và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và ra Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc, các tổ giúp việc Tiểu ban văn kiện chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, thành lập các tổ công tác, xây dựng và triển khai kế hoạch chỉ đạo thực hiện thí điểm chủ trương Đại hội cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng và chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức Đại hội cấp cơ sở. Ban hành công văn “Về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII” gửi tới các TCCS Đảng trong huyện.

Cùng với các hoạt động trên, Tiểu ban văn kiện đã tổ chức họp để thảo luận và xây dựng đề cương báo cáo Chính trị của Đảng Bộ huyện. Với tinh thần tích cực, khẩn trương, sau hơn 2 tháng chuẩn bị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành duyệt Đề cương báo cáo Chính trị. Đến nay, báo cáo Chính trị đã được gửi đến các cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện cùng các đồng chí lãnh đạo huyện đã nghỉ hưu xin ý kiến đóng góp để bổ sung hoàn thiện,

Xác định công tác chuẩn bị nhân sự có ý nghĩa hết sức quan trọng trong  việc tổ chức Đại hội của các chi, Đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức họp để tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện. Sau khi hoàn tất đã báo cáo và được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xác nhận quy hoạch. Bên cạnh đó, BCH Đảng bộ huyện khoá XXII đã tổ chức hội nghị để các đồng chí Huyện ủy viên đề xuất ý kiến và giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Huyện uỷ và nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Dưới sự chỉ đạo của Huyện uỷ, các chi, Đảng bộ cơ sở đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã xác nhận quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các xã, thị trấn trên địa bàn. Hiện tại, các chi, Đảng bộ trong huyện đang thực hiện quy trình về công tác nhân sự và chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Một trong những kết quả quan trọng của Huyện uỷ Mường Ảng đã đạt được trong thời gian vừa qua là tập trung lãnh đạo tổ chức thành công thí điểm Đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, là một nội dung mới nên trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện không thể tránh khỏi bỡ ngỡ, lúng túng. Nhưng với tinh thần tập trung cao độ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để có điều kiện nhân ra diện rộng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch và thành lập tổ công tác để thường xuyên theo dõi, chỉ đạo thực hiện các bước chuẩn bị Đại hội”. Theo đó, việc nghiên cứu, quán triệt, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh và huyện về chủ trương Đại hội thí điểm trực tiếp bầu Ban Thường vụ, được triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, đã tạo được sự thống nhất trong cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân. Công tác chuẩn bị nhân sự trước Đại hội được thực hiện chặt chẽ, kết quả lấy ý kiến đảng viên của các chi bộ và đại diện MTTQ cùng các tổ chức đoàn thể đạt được sự tập trung thống nhất cao. Qua đó, Đại hội đã bầu trực tiếp được Ban Thường vụ, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng được nâng lên và đúng dự kiến nhân sự cấp uỷ khoá cũ chuẩn bị cho nhân sự Đại hội. Quá trình bầu cử đảm bảo nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản của cấp trên. Kết quả đó đã thể hiện rõ tinh thần mở rộng dân chủ trong việc giới thiệu, bầu cử các chức danh lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ.

“Tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên và tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, được Đảng bộ huyện xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của năm 2020. Để thực hiện mục tiêu, yêu cầu đã đề ra, trong thời gian tới Đảng bộ huyện tiếp tục quan tâm để công tác chuẩn bị thật sự nghiêm túc, chu đáo, phù hợp với thực tiễn của huyện và từng xã, thị trấn. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tiếp tục bám sát cơ sở để nắm vững tình hình dư luận, tư tưởng nguyện vọng của quần chúng. Tập trung đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp”.

P.V

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/huyen-muong-ang-tap-trung-chi-dao-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-a325278.html