Idico muốn nâng kế hoạch lợi nhuận lên gấp đôi


Thứ 3, 21/09/2021 | 13:30


Cùng sự kiện

Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2021, Idico dự kiến điều chỉnh tăng kế hoạch doanh thu thuần từ 996 tỷ đồng lên 1.711 tỷ đồng.

Tổng công ty Idico - CTCP (MCK: IDC, sàn HNX) công bố tài liệu Đại hội cổ đông bất thường, dự kiến tổ chức ngày 12/10 bằng hình thức trực tuyến.

idico nang ke hoach kinh doanh loi nhuan len gap doi dspl

Công ty dự kiến trình cổ đông nâng kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần từ 996 tỷ đồng lên 1.711 tỷ đồng, trong khi đó lợi nhuận sau thuế điều chỉnh tăng 117% lên 1.032 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, Idico tiếp tục công tác thoái vốn tại Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ và các khoản đầu tư tài chính; tái cấu trúc lại các lĩnh vực hoạt động của công ty mẹ và các công ty con nên dự kiến lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trên 450 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2021, công ty mẹ IDC ghi nhận doanh thu đạt 185,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 254,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 16,4% và tăng 173,8% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp giảm 7,2 tỷ đồng về 61,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 10,5% so với cùng kỳ. Trong một diễn biến ngược lại, doanh thu tài chính tăng 188,4%, lên mức 322,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh chủ yếu do ghi nhận doanh thu tài chính từ việc thoái vốn.

Cụ thể, tính tới ngày 18/6/2021, Idico đã thoái toàn bộ vốn tại CTCP Thủy điện Đak Mi cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Cổ đông chiến lược vừa thoái toàn bộ vốn mặc dù có cam kết nắm giữ 10 năm kể từ năm 2018 nhưng đã điều chỉnh điều lệ để thoái vốn).

So với kế hoạch mới điều chỉnh, với kết quả đã đạt được sau 6 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành được 24,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ngoài ra, với kế hoạch kinh doanh thay đổi, công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2021 tỷ lệ 40%. Trong đó, 30% cổ tức bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu. Thời gian dự kiến do HĐQT quyết định phù hợp với kết quả kinh doanh, dòng tiền của công ty.

Idico cũng trình cổ đông là kế hoạch chuyển niêm yết từ HNX sang HoSE và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/idico-muon-nang-ke-hoach-loi-nhuan-len-gap-doi-a513863.html