Infographic: Nhìn lại 16 lần tăng lương tối thiểu qua hơn 20 năm


Thứ 3, 22/05/2018 | 02:36


Sau hơn 20 năm mức lương cơ sở đã được điều chỉnh 16 lần, từ 120 nghìn đồng năm 1993 lên 1,39 triệu đồng/tháng vào năm 2018.

Sau hơn 20 năm mức lương cơ sở đã được điều chỉnh 16 lần, từ 120 nghìn đồng năm 1993 lên 1,39 triệu đồng/tháng vào năm 2018. 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/infographic-nhin-lai-16-lan-tang-luong-toi-thieu-qua-hon-20-nam-a230278.html