iPhone 5C – “Thất bại” từ những ngày đầu tiên


Thứ 3, 17/09/2013 | 03:43


Trang công nghệ PhoneArena vừa công bố kết quả khảo sát mức độ quan tâm của độc giả đối với 2 mẫu sản phẩm mới của Apple, iPhone 5C và iPhone 5S.

Trang công nghệ PhoneArena vừa công bố kết quả khảo sát  mức độ quan tâm của độc g?ả đố? vớ? 2 mẫu sản phẩm mớ? của Apple, ?Phone 5C và ?Phone 5S.

Kết quả cũng không ngoà? những nhận định của Techz.vn trong thờ? g?an qua. ?Phone 5S trộ? hơn hẳn so vớ? ?Phone 5C vớ? 2493 ph?ếu bầu, ch?ếm 80\% trên tổng số lượt bình chọn. Trong kh? đó ?Phone 5C chỉ vớ? 623 ph?ếu, chỉ đạt tầm 20\%.

Kết quả k?ểm ph?ếu này cũng được phản ánh đúng thực trang các đơn đặt hàng trong 3 ngày gần đây. Thường thì các sản phẩm mớ? của Apple sẽ gặp phả? tình trạng “cháy hàng”, và dờ? ngày phân phố? sản phẩm vớ? những đơn đặt hàng kế t?ếp. Nhưng ?Phone 5C lạ? không thể đạt được kỳ vọng như Apple đã mong đợ?.

Theo những phân tích của Gene Munste, ông cho rằng ?Phone 5C đã nhận được 1 tr?ệu đơn đặt hàng chỉ sau t?n-tuc-cong-nghe-24h">24h, một con số kém cỏ? hơn hẳn so vớ? bậc t?ền nh?ệm. G?á thành cao, chất l?ệu hình thành chưa thật sự hoàn hảo, th?ết kế tầm thường, đó chính là những lí do kh?ến ?Phone 5C nhận sự “lơ là” từ phía ngườ? t?êu dùng.

Techz.vn/ĐSPL