Khai mạc phiên họp thứ 46 Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Thứ 2, 07/03/2016 | 07:55


Diễn ra từ ngày 7-9/3, tại phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIII

Diễn ra từ ngày 7-9/3, tại phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIII dự kiến khai mạc vào ngày 21/3 tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Sáng 7/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) bắt đầu phiên họp thứ 46.

Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIII dự kiến khai mạc vào ngày 21/3 tới.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, kỳ họp thứ 11 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII với nhiều nội dung quan trọng.

Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến tất cả các hoạt động của Nhà nước trong nhiệm kỳ vừa qua, bao gồm việc tổng kết nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao…

Quốc hội tiếp tục xem xét, cho ý kiến và thảo luận, thông qua một số dự án luật nhằm tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp 2013.

Đồng thời, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước trong 5 năm tới về kinh tế, quốc phòng, an ninh, xã hội… nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ quyết định việc điều chỉnh một số chức danh trong bộ máy Nhà nước nhằm bảo đảm sự hoạt động kịp thời ngay sau quyết định về nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị trong thời gian qua.

Với những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 11 sắp tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các thành viên UBTVQH, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan tích cực, khẩn trương chuẩn bị, làm việc hết sức mình để kỳ họp thứ 11 thành công tốt đẹp; vì lợi ích chung và tương lai phát triển của nước ta trong 5 năm tới.

Theo chương trình, tại phiên họp này UBTVQH sẽ cho ý kiến về các báo cáo: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2015; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 (bao gồm mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 5 năm 2016-2020); kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016-2020.

UBTVQH cũng sẽ xem xét, thông qua Pháp lệnh quản lý thị trường; xem xét, thông qua Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đoàn Hội thẩm; cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Đào tạo một số chức danh tư pháp; cho ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, UBTVQH.

Đồng thời, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật tiếp cận thông tin và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Theo quochoi.vn