Khai mạc trưng bày “Chuyện của người đang lớn”


Thứ 7, 02/11/2013 | 11:09


Nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức cho thanh thiếu niên về các vấn đề về giới, giới tính, tình bạn, tình yêu và tình dục an toàn, trưng bày “Chuyện của Người đang lớn” ra mắt công chúng vào chiều ngày 1/11 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Nhằm nâng cao nhận thức và k?ến thức cho thanh th?ếu n?ên về các vấn đề về g?ớ?, g?ớ? tính, tình bạn, tình yêu và tình dục an toàn, trưng bày “Chuyện của Ngườ? đang lớn” ra mắt công chúng vào ch?ều ngày 1/11 tạ? Bảo tàng Dân tộc học V?ệt Nam.Tham dự buổ? lễ kha? mạc có sự góp mặt của PGS.TS Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ G?áo dục và Đào tạo; bà Kather?ne Muller-Mar?n, Trưởng Đạ? d?ện Tổ chức G?áo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) tạ? V?ệt Nam, ông Võ Quang Trọng, G?ám đốc Bảo tàng Dân tộc học V?ệt Nam; bà Prat?bha Mehta, Đ?ều phố? thường trú L?ên Hợp Quốc tạ? V?ệt Nam; ông Dương Văn An, Bí thư trung ương Đoàn thanh n?ên cộng sản Hồ Chí M?nh; và các vị khách quý từ các cơ quan chính phủ và các tổ chức quốc tế.

Các đạ? b?ểu cắt băng kha? mạc trưng bày "Chuyện của ngườ? đang lớn" (Ảnh:Nguyễn Hảo)

Đây là hoạt động phố? hợp của Bộ GD-ĐT, Đoàn TNCS Hồ Chí M?nh, Bảo tàng Dân tộc học V?ệt Nam, L?ên Hợp Quốc tạ? V?ệt Nam, trong đó UNESCO là tổ chức đầu mố?, phố? hợp vớ? các cơ quan L?ên Hợp Quốc khác.Phát b?ểu tạ? Lễ kha? mạc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý cho b?ết: “Nhận thức được trách nh?ệm và tầm quan trọng trong v?ệc chăm sóc, bảo vệ và g?áo dục sức khoẻ cho học s?nh, s?nh v?ên, Bộ GD&ĐT đã chủ động từng bước đưa nộ? dung g?áo dục sức khỏe s?nh sản, g?ớ? tính vào trường học tích hợp trong các môn học chính khóa và các hoạt động ngoạ? khoá.  Thông qua Tr?ển lãm này, chúng tô? mong muốn cung cấp cho các em học s?nh, s?nh v?ên, thanh, th?ếu n?ên, các bậc phụ huynh, các thầy cô g?áo những k?ến thức cơ bản về g?ớ? tính, sức khỏe s?nh sản, …và có cá? nhìn cở? mở hơn về những vấn đề này. Để chính họ sẽ là những đố? tượng truyền thông, g?áo dục cho các em học s?nh và con em của mình h?ểu hơn về g?ớ? tính và sức khỏe s?nh sản, sức khỏe tình dục và phòng, chống HIV/AIDS”.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý phát b?ểu tạ? Lễ kha? mạc (Ảnh Nguyễn Hảo)

Bà Prat?bha Mehta - Đ?ều phố? v?ên thường trú LHQ tạ? V?ệt Nam – nhấn mạnh:  “Các ngh?ên cứu gần đây cho thấy một phần ba thanh th?ếu n?ên V?ệt Nam vẫn gặp phả? rào cản trong v?ệc t?ếp cận thông t?n và dịch vụ về sức khỏe s?nh sản, các dịch vụ cần thân th?ện vớ? thanh n?ên và được th?ết kế phù hợp hơn để đáp ứng nhu cầu của tuổ? trẻ. Theo đó, trưng bày chứa đựng một sức mạnh lớn vì nó đem đến thông t?n quan trọng và “đô? kh? khó nó?” theo cách thân th?ện vớ? g?ớ? trẻ.  Trưng bày hướng tớ? mục t?êu trang bị cho thanh th?ếu n?ên k?ến thức để có thể đưa ra các quyết định ngh?êm túc trong cuộc sống”.

Bà Prat?bha Mehta - Đ?ều phố? v?ên thường trú LHQ tạ? V?ệt Nam phát b?ểu (Ảnh Nguyễn Hảo)

Nộ? dung trưng bày gồm 3 phần chính: Tuổ? dậy thì, Tình bạn – Tình yêu, Tình dục an toàn. Mỗ? phần trưng bày là những câu chuyện, những trả? ngh?ệm, ch?a sẻ của thanh th?ếu n?ên và cha mẹ, thầy cô g?áo về quan đ?ểm, nhận thức và mong muốn của mình về những vấn đề l?ên quan. Bên cạnh những câu chuyện và h?ện vật tĩnh, trưng bày còn có các hoạt động tương tác và trả? ngh?ệm, ch?a sẻ, trao đổ? thông t?n g?ữa các bạn trẻ cùng trang lứa và các cuộc thảo luận sâu về các vấn đề mà các bạn trẻ quan tâm.Một trong những đ?ểm độc đáo của trưng bày là v?ệc hình thành ý tưởng, th?ết kế, xây dựng nộ? dung, thu thập tư l?ệu cũng như v?ệc xây dựng các hoạt động tương tác, trả? ngh?ệm đều có sự tham g?a tích cực của các bạn trẻ. Một nhóm 15 bạn s?nh v?ên đã tham g?a vào quá trình xây dựng trưng bày từ năm 2012; một nhóm 60 thanh n?ên tình nguyện khác xây dựng các hoạt động tương tác, tổ chức các trò chơ? mang tính g?áo dục, tư vấn và trả lờ? những câu hỏ? của khách tham quan về các chủ đề trong trưng bày.Trưng bày sẽ kéo dà? trong 6 tháng, từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 4 năm 2014.

 

Nguyễn Hảo - Thúy Quỳnh

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khai-mac-trung-bay-chuyen-cua-nguoi-dang-lon-a7611.html