Khi bạn trẻ làm quản lý cho các "sao"


Thứ 7, 31/08/2013 | 17:10


Còn rất trẻ nhưng các bạn đang tham gia tích cực vào showbiz với vai trò không hề "tầm thường": Làm quản lý cho một số ca sĩ, hotboy, hotgirl...

Nghề làm th&ec?rc;m "lấp lánh"... 

Nhắc tớ? c&oc?rc;ng v?ệc quản lý cho các ca sĩ/ng&oc?rc;? sao/ngườ? nổ? t?ếng... h?ện nay, các bạn trẻ nghĩ ngay tớ? một c&oc?rc;ng v?ệc rất đáng thèm muốn: Được "tháp tùng" ngườ? nổ? t?ếng tớ? các sự k?ện, l&ec?rc;n lịch cho hoạt động của các ng&oc?rc;? sao, đứng ra nhận về các hợp đồng b?ểu d?ễn "béo bở"... hoặc có t?ếng nó? quan trọng để quyết định các buổ? phỏng vấn, gặp mặt fan-club... 

Cùng "gà" của m&?grave;nh xuất h?ện tr&ec?rc;n báo ch&?acute;, đ&oc?rc;? kh?, thay mặt "gà" đứng ra trả lờ? các c&ac?rc;u hỏ? của g?ớ? truyền th&oc?rc;ng, a? cũng nghĩ, v?ệc trở thành ngườ? quản lý cho ngườ? nổ? t?ếng thực sự được co? như một nghề "mật ngọt"... 

Khở? đ?ểm của những bạn trẻ kh? bắt đầu bước vào nghề này thường là các bạn đ&at?lde; có thờ? g?an làm v?ệc trong ngành truyền th&oc?rc;ng, b?&ec?rc;n tập v?&ec?rc;n hoặc cộng tác v?&ec?rc;n của các trang web g?ả? tr&?acute; nổ? t?ếng, hoặc quen b?ết rộng trong g?ớ? ng&oc?rc;? sao. 


M?nh Tr&?acute; - Quản lý cho An Japan, d?ễn v?&ec?rc;n/MC Vương Anh 
 Phạm M?nh Tr&?acute; (FPT Arena, n?ckname Mèo M?nt?, quản lý cho hotg?rl/ngườ? mẫu An Japan, d?ễn v?&ec?rc;n/MC/hotboy Vương Anh) ch?a sẻ: "Khoảng hơn một năm trước, kh? còn đang hoạt động ở lĩnh vực nh?ếp ảnh/g?ả? tr&?acute;, m&?grave;nh đ&at?lde; có cơ hộ? làm v?ệc và quen vớ? khá nh?ều ngườ? nổ? t?ếng, ca sĩ, d?ễn v?&ec?rc;n. 

Là một ngườ? trẻ, m&?grave;nh có một sự đồng cảm và bắt nhịp rất nhanh vớ? những bạn trẻ mớ? g?a nhập làng g?ả? tr&?acute; như các hotboy/hotg?rl. Ch&?acute;nh đ?ều này đ&at?lde; thúc đẩy và đem tớ? cá? duy&ec?rc;n làm một quản lý cho m&?grave;nh. 

Ban đầu, m&?grave;nh hoạt động chỉ như một ngườ? bạn th&ac?rc;n ở b&ec?rc;n cạnh ủng hộ và g?úp đỡ tư vấn các bạn th&oc?rc;?, nhưng dần dần được các bạn t?n tưởng và mờ? về làm quản lý ch&?acute;nh thức lo tất cả mọ? hoạt động". 

Nếu như trước đ&ac?rc;y, đa phần chỉ có các ca sĩ nổ? t?ếng mớ? đủ "tầm" để t&?grave;m cho m&?grave;nh một ngườ? quản lý, th&?grave; h?ện nay, rất nh?ều bạn trẻ đang chập chững bước vào làng g?ả? tr&?acute;, các hotboy/hotg?rl mớ? nổ? đều t&?grave;m được cho m&?grave;nh một ngườ? đạ? d?ện. 

Họ được nhận d?ện vớ? những thế mạnh như có mố? quan hệ rộng r&at?lde;? trong làng g?ả? tr&?acute;, dễ dàng l?&ec?rc;n kết và móc nố? vớ? các trang th&oc?rc;ng t?n đ?ện tử, nhạy bén vớ? các sự k?ện. B&ec?rc;n cạnh đó, v?ệc quản lý cũng "sàn sàn" tuổ? "gà", h?ểu r&ot?lde; t&ac?rc;m lý lứa tuổ? cũng là một đ?ểm cộng kh&oc?rc;ng nhỏ: Đ&oc?rc;? kh?, họ b?ến m&?grave;nh trở thành bạn bè vớ? ngườ? nổ? t?ếng, nh?ều hơn là vớ? tư cách của ngườ? quản lý.


Hồ Hoàng Quỳnh Trang - Quản lý ca sĩ Anna Trương, trợ lý cho ca sĩ Mỹ L?nh Nhưng vất vả v&oc?rc; cùng 

Khác vớ? suy nghĩ quản lý cho các nghệ sĩ/ngườ? nổ? t?ếng cũng g?ống như một c&oc?rc;ng v?ệc part-t?me, thực tế, nghề này lạ? cho thấy, nếu bạn kh&oc?rc;ng đổ mồ h&oc?rc;? c&oc?rc;ng sức, thậm ch&?acute; "lăn lộn" vớ? nghề, c&oc?rc;ng v?ệc sẽ đào thả? bạn ngay tức khắc. 

Như M?nh Tr&?acute; t&ac?rc;m sự, làm quản lý đồng nghĩa vớ? v?ệc bạn phả? có đủ "t?ềm lực" để phát tr?ển cũng như chọn hướng đ? cho "gà" của m&?grave;nh, chứ kh&oc?rc;ng đơn thuần là chạy một bộ máy đ&at?lde; vận hành sẵn. 

Bạn kh&oc?rc;ng chỉ quản lý lịch làm v?ệc mà còn phả? phát tr?ển được sự ngh?ệp, k?ếm được hợp đồng và g?úp cho ngườ? mà m&?grave;nh quản lý ngày càng được nh?ều ngườ? b?ết đến hơn. Kh? xảy ra sự cố hay trục trặc g&?grave;, quản lý cũng là ngườ? đầu t?&ec?rc;n phả? đứng ra g?ả? quyết và đạ? d?ện cho "gà" trước mọ? trường hợp v&?grave; vậy sức ép là kh&oc?rc;ng hề th?ếu trong nghề này. 

Hồ Hoàng Quỳnh Trang (chuy&ec?rc;n ngành Quản trị K?nh doanh, trường ĐH Ngoạ? thương, quản lý ca sĩ Anna Trương, trợ lý cho ca sĩ Mỹ L?nh) kể: "C&oc?rc;ng v?ệc quản lý cho một ca sĩ cũng kh&oc?rc;ng ổn định, có lúc bận đến tố? mắt mũ?, nhưng có kh? lạ? rất nhàn nh&at?lde;, b&?grave;nh thản. 

Trang có thể ph&ac?rc;n ch?a c&oc?rc;ng v?ệc thành ha? phần ch&?acute;nh là: X&ac?rc;y dựng - duy tr&?grave; h&?grave;nh ảnh và tổ chức sắp xếp lịch tr&?grave;nh. Một ngày của Trang thường sẽ bắt đầu bằng những c&oc?rc;ng v?ệc đơn g?ản như k?ểm tra lịch tr&?grave;nh, sắp xếp c&oc?rc;ng v?ệc, nhắc mọ? ngườ? những hoạt động trong ngày, t&?grave;m k?ếm và k?ểm tra t?ến độ hợp tác cùng các doanh ngh?ệp, tổ chức khác... 

B&ec?rc;n cạnh đó, mỗ? thờ? đ?ểm chuẩn bị cho một hoạt động lớn, Trang sẽ cùng Anna và chị Mỹ L?nh l&ec?rc;n các kế hoạch tổ chức, truyền th&oc?rc;ng cho chương tr&?grave;nh và cùng thực h?ện chúng sao cho thật h?ệu quả. Ch&?acute;nh vớ? khố? lượng c&oc?rc;ng v?ệc như thế đ&oc?rc;? kh? lạ? là một sức ép cho bản th&ac?rc;n, để sao cho c&oc?rc;ng v?ệc được l?ền mạch, kh&oc?rc;ng bị sót hoạt động nào, và bản th&ac?rc;n m&?grave;nh lu&oc?rc;n g?ữ được t?nh thần hào hứng, nh?ệt t&?grave;nh".
 
Hồng Ngọc - Quản lý hotg?rl Ch? Pu, nhóm nhảy St.319, hotg?rl M?e Nguyễn 

Còn đố? vớ? Đặng Hồng Ngọc (năm cuố? trường ĐH Ngoạ? thương, n?ckname Nắng, quản lý hotg?rl Ch? Pu, nhóm nhảy St.319, hotg?rl M?e Nguyễn...), đ?ều quan trọng để c&oc?rc;ng v?ệc trở n&ec?rc;n "dễ chịu và tr&oc?rc;? chảy", là phả? t&?acute;ch lũy và chuẩn bị các mố? quan hệ sẵn có theo thờ? g?an. 

Vốn có thờ? g?an làm b?&ec?rc;n tập và chủ mục cho một webs?te nổ? t?ếng dành cho g?ớ? trẻ, c&oc?rc;ng v?ệc mà c&oc?rc; bạn đang đảm nhận được hỗ trợ rất nh?ều, chưa kể "s&ac?rc;n nhà" là trang báo mạng mà c&oc?rc; bạn đang làm. 

Vớ? Hồng Ngọc, đ?ều duy nhất kh?ến bạn ấy cảm thấy áp lực là thờ? g?an dành cho bản th&ac?rc;n, g?a đ&?grave;nh và bạn bè kh&oc?rc;ng được như mong muốn. Nhưng đó cũng là một trong những g?á trị đánh đổ? mà bạn phả? chấp nhận kh? bước vào nghề. 

Sau hào quang là những thị ph? 

Cũng ồn ào như g?ớ? showb?z, kh? đ&at?lde; trở thành quản lý cho những ngườ? nổ? t?ếng, bạn phả? chấp nhận sống chung vớ? t?n đồn, vớ? những scandal, hay thậm ch&?acute; cả những kèn cựa, "chọc ngoáy" từ những ngườ? làm cùng nghề.  
 
 Khoảnh khắc đáng y&ec?rc;u của Ch? Pu và Hồng Ngọc 
 

Gặp mặt nhau l?&ec?rc;n tục ở các sự k?ện, đua nhau đưa "gà" xuất h?ện tr&ec?rc;n truyền th&oc?rc;ng..., trở thành quản lý cho ngườ? nổ? t?ếng cũng đồng nghĩa vớ? v?ệc bạn phả? "ch?a lửa" cùng gà của m&?grave;nh. 

Như vừa rồ?, d&ac?rc;n làm báo rỉ ta? nhau về một nhóm nghệ sĩ bị tẩy chay tr&ec?rc;n một webs?te t&ec?rc;n tuổ?, kh? ngườ? quản lý của nhóm trót "đắc tộ?" vớ? tờ báo mạng này. Hay như một c&oc?rc; nàng quản lý khác, bị g?ớ? phóng v?&ec?rc;n văn nghệ k&ec?rc;u ca về cung cách làm v?ệc th?ếu m?nh bạch vớ? truyền th&oc?rc;ng. 

Đó là chưa kể đến hàng loạt sự k?ện đ&at?lde; được cộp mác showb?z như các sự cố "lộ hàng", bắt gặp nghệ sĩ nọ k?a "thác loạn" ở các địa đ?ểm g?ả? tr&?acute;. V&?grave; x&ac?rc;y dựng h&?grave;nh ảnh ngườ? của c&oc?rc;ng chúng, lạ? là thần tượng của g?ớ? trẻ... n&ec?rc;n trong những t&?grave;nh huống như thế, ngườ? quản lý ch&?acute;nh là "l&?acute;nh cứu hỏa" bất đắc dĩ cho "th&ac?rc;n chủ" của m&?grave;nh. 

Ch&?grave;a khóa thành c&oc?rc;ng cho nghề

Ch?a sẻ về b&?acute; quyết để có thể tồn tạ? được vớ? nghề, M?nh Tr&?acute; cho rằng, khó khăn thường gặp nhất của các bạn trẻ kh? làm nghề này là th?ếu k?nh ngh?ệm và th?ếu mố? quan hệ: "Để trở thành một quản lý tốt, bạn phả? làm được nh?ều đ?ều hơn là chỉ đơn thuần quản lý lịch làm v?ệc của "gà" như m&?grave;nh đ&at?lde; nó? b&ec?rc;n tr&ec?rc;n.

Để làm được đ?ều này th&?grave; trước hết, bạn phả? chuẩn bị sẵn cho m&?grave;nh những mố? quan hệ c&oc?rc;ng v?ệc thật tốt cũng như kh&oc?rc;ng ngừng cọ xát để có th&ec?rc;m những k?nh ngh?ệm th?ết thực nhất cho gà của m&?grave;nh nó? chung và cho ch&?acute;nh bản th&ac?rc;n m&?grave;nh nó? r?&ec?rc;ng".

Trong kh? đó, vớ? Hồ Trang, vấn đề t&ac?rc;m lý lạ? được xem trọng: "Đố? vớ? các bạn trẻ, kh? bắt đầu nghề này, các bạn sẽ dễ gặp một số vấn đề t&ac?rc;m lý như tự t?, chán nản kh&oc?rc;ng b?ết bắt đầu từ đ&ac?rc;u do th?ếu h?ểu b?ết về nghệ thuật và cũng do kh&oc?rc;ng có các mố? quan hệ tốt. Tuy nh?&ec?rc;n, vạn sự khở? đầu nan, chỉ cần chăm chỉ, cố gắng, đ&ac?rc;y sẽ là một c&oc?rc;ng v?ệc g?úp bạn thể h?ện rất tốt khả năng, cũng như sự sáng tạo của m&?grave;nh".

Theo Hoa học trò

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khi-ban-tre-lam-quan-ly-cho-cac-sao-a190.html