Khi nào phải điều chỉnh thông tin về cư trú mà ai cũng phải nắm được?


Chủ nhật, 08/08/2021 | 13:30


Cùng sự kiện

Khi thay đổi chủ hộ; thay đổi địa chỉ nơi cư trú...thì công dân cần phải điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú.

Cụ thể, tại Khoản 1, 2 và điểm b khoản 3 Điều 26 Luật Cư trú 2020 quy định về việc điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú như sau:

1. Việc điều chỉnh thông tin về cư trú của công dân được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi chủ hộ;

b) Thay đổi thông tin về hộ tịch so với thông tin đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu về cư trú;

c) Thay đổi địa chỉ nơi cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú do có sự điều chỉnh về địa giới đơn vị hành chính, tên đơn vị hành chính, tên đường, phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, cách đánh số nhà.

khi nao phai dieu chinh thong tin ve cu tru ma ai cung phai nam duoc
Khi thay đổi chủ hộ; thay đổi địa chỉ nơi cư trú...thì công dân cần phải điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Ảnh minh họa

2. Hồ sơ điều chỉnh thông tin về cư trú quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 điều này bao gồm:

a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc điều chỉnh thông tin.

3. Thủ tục điều chỉnh thông tin về cư trú được thực hiện như sau:

b) Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 điều này, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền thay đổi thông tin về hộ tịch, người có thông tin được điều chỉnh nộp hồ sơ đăng ký điều chỉnh thông tin có liên quan trong cơ sở dữ liệu về cư trú quy định tại khoản 2 điều này đến cơ quan đăng ký cư trú.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm điều chỉnh thông tin về hộ tịch trong cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin; trường hợp từ chối điều chỉnh thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khi-nao-phai-dieu-chinh-thong-tin-ve-cu-tru-ma-ai-cung-phai-nam-duoc-a509410.html