Không được chất vấn vẫn theo dõi Bộ trưởng Bộ Y tế đến cùng


Thứ 2, 18/11/2013 | 03:47


Cùng sự kiện

Cá nhân tôi khi thấy bộ trưởng nào chưa làm tròn trách nhiệm thì sẽ tiếp tục đôn đốc. Riêng đối với Bộ trưởng Y tế, tôi sẽ theo dõi đến cùng việc thực hiện lời hứa của Bộ trưởng.

Cá nhân tô? kh? thấy bộ trưởng nào chưa làm tròn trách nh?ệm thì sẽ t?ếp tục đôn đốc. R?êng đố? vớ? Bộ trưởng Y tế, tô? sẽ theo dõ? đến cùng v?ệc thực h?ện lờ? hứa của Bộ trưởng.

Ngày ma?, QH bắt đầu ph?ên chất vấn. Thủ tướng và 4 vị trưởng ngành sẽ đăng đàn: Bộ trưởng Nông ngh?ệp & Phát tr?ển nông thôn, Nộ? vụ, Thông t?n & Truyền thông, Chánh án Tòa án nhân dân tố? cao. phóng v?ên hỏ? chuyện một số đạ? b?ểu (ĐB):

ĐB Trương Văn Vở (Đồng Na?):


Chọn lựa các bộ trưởng, trưởng ngành để chất vấn là trên cơ sở căn cứ ý k?ến của ĐB. Theo tô?, quy trình, phương thức lựa chọn này cần tính toán thêm, rõ ràng, công kha? hơn.

Mặc dù một số bộ trưởng không trả lờ? chất vấn trực t?ếp tạ? kỳ họp, nhưng ĐB đã chất vấn bằng các hình thức khác như văn bản, k?ến nghị… để có thông t?n báo cáo cử tr?. Quan trọng là các ĐB phả? theo đến cùng kết quả g?ả? quyết những vấn đề mà cử tr? gử? gắm.

Cá nhân tô? kh? thấy bộ trưởng nào chưa làm tròn trách nh?ệm thì sẽ t?ếp tục đôn đốc. R?êng đố? vớ? Bộ trưởng Y tế, tô? sẽ theo dõ? đến cùng v?ệc thực h?ện lờ? hứa của bộ trưởng.

Để nâng cao chất lượng ph?ên chất vấn, tô? cũng cho rằng phả? có tranh luận để đ? đến cùng, làm rõ trách nh?ệm trong từng vấn đề, lộ trình và b?ện pháp g?ả? quyết.

ĐB Đỗ Mạnh Hùng (Thá? Nguyên):

V?ệc t?n-tuc/su-k?en-hang-ngay/tu-1911-5-bo-truong-dang-dan-tra-lo?-chat-van-truoc-quoc-ho?-a8732.html#.UomKn8SnptE">chất vấn phả? vừa đáp ứng yêu cầu bức xúc từ cử tr?, dư luận, đồng thờ? đảm bảo yếu tố toàn d?ện. V?ệc chất vấn cũng không chỉ trong một kỳ họp mà trong cả một nh?ệm kỳ, không chỉ chất vấn trực t?ếp mà còn nh?ều hình thức khác.

Kh? chất vấn trực t?ếp ở hộ? trường, không chỉ những bộ trưởng, trưởng ngành đã được chọn sẽ trả lờ? mà các bộ l?ên quan đều phả? tham g?a nếu có câu hỏ?. Như vậy, trách nh?ệm của họ không phả? g?ảm đ?, mà quan trọng là câu hỏ? đặt ra và câu trả lờ? như thế nào.

Sau kỳ họp, cử tr? vẫn có thể thông qua nh?ều kênh để phản ánh ý k?ến, nguyện vọng đến các ĐB để hỏ? t?ếp tục chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành bằng nh?ều hình thức.

ĐB Lê Thanh Vân (Hả? Phòng):


Tô? thích hỏ? thẳng, trả lờ? thẳng. Nhưng h?ện nay, dù câu hỏ? của ĐB đã rõ ràng, câu trả lờ? của các bộ trưởng, trưởng ngành vẫn còn lòng vòng. Câu trả lờ? phả? rõ ràng, thể h?ện được trách nh?ệm của những vị tư lệnh, đưa ra được g?ả? pháp để thấy được tính khả th?, sự chuẩn bị, và có lộ trình để đưa ra lờ? hứa trước QH. Không thể cứ t?ếp thu mã? mà không có g?ớ? hạn về thờ? g?an.

Có nh?ều câu hỏ? của ĐB mà kỳ nào cũng đưa ra, đó là do hoặc vấn đề quá vĩ mô, không thể g?ả? quyết trong một kỳ họp, hoặc do các bộ trưởng, trưởng ngành tắc trách, chưa đôn đốc, quyết l?ệt. Nếu rơ? vào trường hợp sau, ĐB cần được tạo đ?ều k?ện thờ? g?an để truy vấn dứt đ?ểm một vấn đề.

Để được vậy, cần đổ? mớ? trong cách đ?ều hành ph?ên chất vấn, chọn 1-2 v?ệc nổ? cộm mà ĐB quan tâm để đeo bám, truy tớ? cùng trách nh?ệm, từ đó bật ra được g?ả? pháp.

Theo V?etnamnet

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khong-duoc-chat-van-van-theo-doi-bo-truong-bo-y-te-den-cung-a9479.html