Khúc tiễn đưa Đại Tướng


Thứ 6, 18/10/2013 | 10:17


Cùng sự kiện

Tác phẩm thơ dự thi MS019: "Khúc tiễn đưa Đại Tướng" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng (Nghĩa Hành, Quảng Ngãi).

KHÚC TIỄN ĐƯA ĐẠI TƯỚNG

 

Văn trong võ

võ trong văn

tà? cao nâng đức

đức năng nâng tà?

xây sao xây kịp tượng đà?

ch?ến công l?ên t?ếp nố? dà? ch?ến công

 

Quyết vì gấm vóc non sông

quản ch? dâng h?ến máu hồng tuổ? xanh

thân dựng lũy

chí xây thành

hàng hàng

lớp lớp

theo Anh Cả về

chung tay

x?ết chặt nguyện thề

sống vì quê

chết vì quê

sẵn sàng

v?ết nên sử đỏ sử vàng

bằng tâm huyết vớ? dạ gan anh hùng

 

Nén yêu

dồn hận đến cùng

bùng

Đ?ện B?ên Phủ

chuyển rung địa cầu

bùng

bùng

chấn động năm châu

B52 rụng

bể đầu chú Sam

Nam V?ệt Nam

Bắc V?ệt Nam

g?áp công

đế quốc vỡ hàm

rút lu?

 

Quân toàn thắng

nước yên vu?

mắt Ông chưa hết ngậm ngù?

xót thương

đâu đâu cũng bã? ch?ến trường

máu con xương cháu

vã? vương

nhó? trờ?

từ kha? quốc

đến cuố? đờ?

“dĩ công v? thượng”

không lơ? phút nào

làm sao Ông h?ểu hậu trào

l?êm cần k?ệm chính

nháo nhào

đảo đ?ên

 

Thô? thì

một kính tổ t?ên

ha? vì dân nước

không ngh?êng ngả lòng

g?ữa dòng đục g?ữ mình trong

thẳng cho tận lúc lưng còng gố? co

thô? thì “lo trước nỗ? lo…”

vu? sau th?ên hạ

chẳng so đo gì

kh? trờ? đất gọ? thì đ?

mặc đờ? sương khó? vân v? nỗ? n?ềm

 

Thực tà?

thực nhẫn

thực kh?êm

tâm tầm lớn

tỏa

óc t?m sáng ngờ?

sống dang tay đỡ đất trờ?

thác về quê mẹ đờ? đờ? nâng quê

ba bên ba đảo dựa kề

Mũ? Rồng trăng mẩn g?ó mê ngũ hành

Vũng Chùa sóng nước long lanh

quanh năm ru vỗ g?ấc lành vĩ nhân

 

Trăm năm trong cõ? bụ? trần

vì dân dân kính yêu dân dân thờ

phách hồn hóa nhạc hóa thơ

nên T?ên nên Thánh nỏ chờ a? phong

ba m?ền mắt mở đèn chong

t?ễn đưa Đạ? Tướng

ròng ròng

ạ ơ?

trờ? mưa tẩy bụ? cho đờ?

khóc Ông

nước mắt

rơ?

rơ?

rửa lòng.!...

 

Tác g?ả: Nguyễn Ngọc Hưng

(Nghĩa Hành, Quảng Ngã?)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/khuc-tien-dua-dai-tuong-a5636.html