Kinh Bắc đặt mục tiêu 4.600 tỷ đồng lợi nhuận năm 2022, tăng đột biến 372%


Thứ 2, 06/06/2022 | 15:01


Cùng sự kiện

Trong năm 2022, Kinh Bắc đặt mục tiêu lợi nhuận 4.600 tỷ đồng, tăng đột biến 372% so với thực hiện năm trước.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (MCK: KBC) mới đây đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 dự kiến tổ chức ngày 25/6.

kinh bac kbc len ke hoach loi nhuan nam 2022 tang dot bien dspl
Kinh Bắc lên kế hoạch lợi nhuận năm 2022 ở mức 4.600 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Dự kiến, Kinh Bắc sẽ trình cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 với doanh thu hợp nhất ở mức 4.420 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 953,8 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 782,3 tỷ đồng.

Trong năm 2022, KBC đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.500 tỷ đồng; lần lượt tăng 215% và 372% so với thực hiện năm 2021. Đây cũng là kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 1 ngày 10/2/2022 (hợp nhất toàn Tổng Công ty)

Về cổ tức, Công ty thông qua kế hoạch thưởng cổ phiếu tỷ lệ 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/6, nguồn vốn phát hành là thặng dư vốn và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Kinh Bắc cũng trình cổ đông kế hoạch giữ lại lợi nhuận sau thuế năm 2021 để tái đầu tư, bổ sung nguồn vốn kinh doanh và sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế cho cổ đông hiện hữu vào thời điểm thích hợp.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kinh-bac-dat-muc-tieu-4-600-ty-dong-loi-nhuan-nam-2022-tang-dot-bien-372-a540113.html