`
Bí quyết làm giàu - Thanh Hóa: Phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ hiện đại – đột phá

Thanh Hóa: Phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ hiện đại – đột phá

Phát triển đô thị được coi là động lực, là hạt nhân để thúc đẩy kinh tế-xã hội của mỗi vùng, mỗi địa phương.