`

Mẫu điều lệ thành lập công ty năm 2021 cần có nội dung gì?

Thứ hai, 28/12/2020 | 13:30 GMT+7

Điều lệ thành lập công ty là tài liệu phải có trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2021. Chủ doanh nghiệp có thể đơn giản hóa nội dung điều lệ công ty cho dễ thực hiện thủ tục nhưng sẽ cần đảm bảo phải có đủ các nội dung luật định.

Cơ sở pháp lý để soạn thảo điều lệ thành lập công ty được căn cứ theo khoản 2 Điều 24 Luật doanh nghiệp 2020 thì Điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

“a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

e) Cơ cấu tổ chức quản lý;

g) Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

i) Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;

k) Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

m) Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.”

Sau khi việc thành lập doanh nghiệp hoàn thành (Doanh nghiệp được Phòng ĐKKD cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) thì bản điều lệ này sẽ là căn cứ để xây dựng cơ cấu tổ chức, phân định quyền và chức năng các phòng ban của doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp cũng quy định về hiệu lực áp dụng của bản điều lệ lập ra khi đăng ký thành lập doanh nghiệp như sau:

Thứ nhất, điều lệ công ty chỉ có giá trị khi tuân thủ quy định về chữ ký của những người quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật doanh nghiệp.

Thứ hai, điều lệ điều chỉnh cả việc trước đăng ký thành lập doanh nghiệp nên hiệu lực áp dụng theo ngày lập điều lệ được các bên ghi nhận, hoặc áp dụng theo thời điểm được các bên ghi nhận trong điều lệ công ty khi ký kết.

Trường hợp điều lệ không ghi ngày lập, ngày ký kết, ngày có hiệu lực thì điều lệ công ty có hiệu lực kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp mới phải lưu trữ điều lệ công ty tại trụ sở chính, đồng thời xác định rõ bản điều lệ công ty có giá trị áp dụng cho hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp. Đây cũng là nội dung quan trọng khi triển khai dịch vụ thành lập công ty các công ty Luật luôn tư vấn đầy đủ và chi tiết cho chủ doanh nghiệp. Quý vị cần tư vấn thành lập công ty uy tín liên hệ ngay luật sư Trí Nam theo thông tin:

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.745 Email: hanoi@luattrinam.vn

Thu Hà

Bạn đang đọc bài viết Mẫu điều lệ thành lập công ty năm 2021 cần có nội dung gì? tại chuyên mục Kinh doanh của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Điều lệ công tyĐăng ký doanh nghiệp
Theo Nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Kinh doanh