`
Thị trường - Vỡ mộng “lợi kép” khi giảm 50% lệ phí trước bạ?

Vỡ mộng “lợi kép” khi giảm 50% lệ phí trước bạ?

Từ ngày 28/6 đến hết năm 2020, Nghị định 70/2020 về giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước chính thức có hiệu lực.

Trong Kinh doanh