`
Thị trường - Kiến nghị xử lý hình sự doanh nghiệp độc quyền Internet ở Phú Mỹ Hưng

Kiến nghị xử lý hình sự doanh nghiệp độc quyền Internet ở Phú Mỹ Hưng

Kết luận thanh tra chỉ ra, con số thu lợi từ vị thế độc quyền Internet của New Life ở Phú Mỹ Hưng tính trung bình theo kỳ doanh thu 1 tháng là khoảng 4,6 tỷ...

Trong Kinh doanh