`
Thị trường - Hòa Phát thông qua phương án trả cổ tức, gia đình "vua thép" Trần Đình Long sắp nhận hơn 470 tỷ đồng

Hòa Phát thông qua phương án trả cổ tức, gia đình "vua thép" Trần Đình Long sắp nhận hơn 470 tỷ đồng

Hòa Phát dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt trong tháng 6-8/2020. Gia đình Chủ tịch Trần Đình Long có thể nhận hơn 470 tỷ đồng tiền cổ tức.

Trong Kinh doanh