`
Thị trường - 9 tháng đầu năm 2019, hoạt động kinh doanh của BIDV đảm bảo ổn định, tăng trưởng khá

9 tháng đầu năm 2019, hoạt động kinh doanh của BIDV đảm bảo ổn định, tăng trưởng khá

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019, tính đến ngày 30/9/2019, hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đảm bảo an toàn,...

Trong Kinh doanh