`
Thị trường - Giá xăng tăng mạnh lần thứ 4 liên tiếp: Gần 15.000 đồng/lít

Giá xăng tăng mạnh lần thứ 4 liên tiếp: Gần 15.000 đồng/lít

Với mức tăng gần 900 đồng mỗi lít trong lần thứ 4 này, giá xăng E5 RON 95 từ 15h chiều ngày 27/6, đã là 14.973 đồng/lít.

Trong Kinh doanh