`
Thị trường - Vietravel lên sàn UPCoM, được định giá 500 tỷ đồng

Vietravel lên sàn UPCoM, được định giá 500 tỷ đồng

Biên độ dao động trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Vietravel tại UpCoM là ±40%, đồng nghĩa cổ phiếu biến động trong khoảng 24.000-56.000 đồng/cổ phiếu.

Trong Kinh doanh