`
Thị trường - Đâu sẽ là đô thị thông minh, đáng sống cho tương lai Phú Quốc?

Đâu sẽ là đô thị thông minh, đáng sống cho tương lai Phú Quốc?

Mới đây, Chính phủ đã hoàn thiện dự thảo đề án thành lập thành phố Phú Quốc và trình lên Quốc hội. Vậy đâu sẽ là mô hình đô thị phù hợp cho tương lai thành...