`
Thị trường - Beta Cinemas nhận góp vốn 8 triệu USD từ quỹ đầu tư Nhật Bản

Beta Cinemas nhận góp vốn 8 triệu USD từ quỹ đầu tư Nhật Bản

Công ty vận hành chuỗi rạp phim giá rẻ Beta Cinemas vừa hoàn tất thỏa thuận và nhận vốn góp 8 triệu USD từ quỹ đầu tư Daiwa PI Partner (Nhật Bản).

Trong Kinh doanh