Thị trường - Hàn Quốc quyết định tạm dừng tuyển lao động đối với 40 quận, huyện của Việt Nam

Hàn Quốc quyết định tạm dừng tuyển lao động đối với 40 quận, huyện của Việt Nam

40 quận, huyện bị tạm dừng tuyển chọn lao động là những địa phương có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên.