Kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính vì vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống


Thứ 2, 03/06/2019 | 10:17


Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Huỳnh Quang Hải, Ủy viên ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Trong kỳ họp 36 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Huỳnh Quang Hải, Ủy viên ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Kỳ họp 36 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Hà Nội. 

Tại kỳ họp 36 UBKTTW do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKTTW chủ trì, ông Huỳnh Quang Hải, Ủy viên ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Tài chính.

Cũng trong cuộc họp này, UBKTTW đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 35 của UBKT Trung ương.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo Chuẩn Đô đốc Lê Văn Đạo, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân chủng và Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân; đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 – 2010.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ky-luat-canh-cao-thu-truong-bo-tai-chinh-vi-vi-pham-pham-chat-dao-duc-loi-song-a278314.html