Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Thứ 4, 20/08/2014 | 13:20


VOV, VTV, cơ quan báo chí của ngành và địa phương tổ chức các chương trình tọa đàm, giao lưu nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Người.

VOV, VTV, cơ quan báo chí của ngành và địa phương tổ chức các chương trình tọa đàm, giao lưu nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Người.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 20/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Trực tuyến tại 63 điểm cầu trên cả nước hướng dẫn triển khai các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Điểm cầu Hội nghị tại số 7 Nguyễn Cảnh Chân (Ảnh: Nguyên Nhung)

Hội nghị đã nghe ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến, quán triệt các văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện kỷ kiệm 45 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, đợt tuyên truyền triển khai từ tháng 9 đến tháng 11/2014 với mục đích: Tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền về những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Gắn nội dung đợt sinh hoạt chính trị với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa 11 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát hiện, biểu dương những điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong đó, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, cơ quan báo chí của ngành và địa phương tổ chức các chương trình tọa đàm, giao lưu nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng các phóng sự, đưa tin về việc thực hiện Di chúc.

Ông Vũ Ngọc Hoàng nhấn mạnh: Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân: “Căn cứ vào nội dung trong di chúc và nhìn thấy được những cố gắng, những thành công và nhất là các mặt yếu để mà khắc phục. Đây không phải là một cuộc để tuyên truyền thành tích, nhưng mà mặt khác cũng phải nhìn thấy những cố gắng, những thành công, của toàn Đảng, toàn dân 45 năm qua trong việc thực hiện di chúc của Người”.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ky-niem-45-nam-thuc-hien-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-a47235.html