Kỳ vọng về một APEC 2013 thành công


Chủ nhật, 06/10/2013 | 04:00


Các nhà lãnh đạo trên thế giới đang đặt nhiều kỳ vọng về một kỳ APEC 2013 thành công trên tất cả mọi mặt.

Đố? vớ? nh?ều nhà lãnh đạo thế g?ớ?, APEC đã phát tr?ển vượt xa mong đợ?, trở thành một d?ễn đàn chủ chốt của khu vực.

Ngày 5/10, Hộ? nghị Bộ trưởng Ngoạ? g?ao, Thương mạ? D?ễn đàn Hợp tác k?nh tế châu Á - Thá? Bình Dương bước vào ngày họp cuố? cùng để tổng hợp các đề xuất đã được các quan chức cấp cao (SOM) APEC nhất trí trong Hộ? nghị d?ễn ra 2 ngày trước đó, và chuẩn bị các nộ? dung cho chương trình nghị sự của Hộ? nghị Thượng đỉnh APEC 2013, sẽ d?ễn trong các ngày 7 và 8/10.

Các nhà lãnh đạo tham dự Hộ? nghị Bộ trưởng Ngoạ? g?ao, Thương mạ? D?ễn đàn Hợp tác k?nh tế châu Á - Thá? Bình Dương chụp ảnh lưu n?ệm ngày 4/10 (Ảnh: Reuters)

Vớ? chủ đề "Châu Á - Thá? Bình Dương tự cường: Động lực tăng trưởng toàn cầu", các hộ? nghị cấp cao, cấp Bộ trưởng thảo luận về 3 ưu t?ên chính là: đạt được các mục t?êu ở Bogor về tự do hóa thương mạ? và đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và công bằng, đồng thờ? thúc đẩy kết nố? trong khu vực.

Là một trong những nhà lãnh đạo tham g?a thành lập D?ễn đàn Hợp tác k?nh tế châu Á - Thá? Bình Dương, cựu Thủ tướng Austral?a Bob Hawke nhận định, APEC đã phát tr?ển “vượt xa mức mong đợ?” để trở thành một d?ễn đàn không chỉ về k?nh tế mà cả về chính trị chủ chốt của khu vực.

Cựu Thủ tướng Austral?a nhấn mạnh, APEC được thành lập năm 1989 trong bố? cảnh thế g?ớ? chuyển mình mạnh mẽ và có sự dịch chuyển, tá? phân bổ quyền lực cũng như trọng tâm của k?nh tế hướng về khu vực châu Á – Thá? Bình Dương. Qua gần 25 năm phát tr?ển, dù Tuyên bố Bogor năm 1994 vẫn chưa đạt được kết quả nhất định, nhưng cựu Thủ tướng Bob Hawke vẫn tỏ ra hà? lòng vớ? sự phát tr?ển h?ệu quả và t?ến bộ đáng kể của APEC.

Phát b?ểu trước kh? lên đường đến Indones?a tham dự Hộ? nghị Thượng đỉnh APEC, Thủ tướng New Zealand John Key nhấn mạnh, v?ệc d?ễn đàn này tập trung vào hộ? nhập khu vực đã tạo một chương trình nghị sự k?nh tế mang tính xây dựng, cùng vớ? Hộ? nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) quy tụ các nhà lãnh đạo thế g?ớ? thảo luận về an n?nh và k?nh tế.

Trong kh? đó, Thủ tướng Peru Ollanta Humala cho b?ết, tham dự D?ễn đàn APEC lần này, ông sẽ thúc đẩy hợp tác thương mạ? hướng tớ? xây dựng “những mố? quan hệ ch?ến lược” vớ? các nền k?nh tế thành v?ên, đặc b?ệt là Trung Quốc và Hàn Quốc.

Về phần mình, Thủ tướng Canada Stephen Harper cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác vớ? các nước Đông Nam Á nó? r?êng và trong khu vực châu Á - Thá? Bình Dương nó? chung, co? đây là một động lực để thúc đẩy k?nh tế và v?ệc làm trong nước cũng như góp phần cho sự tăng trưởng bền vững của các đố? tác phát tr?ển.

Trong khuôn khổ Tuần lễ APEC đang d?ễn ra tạ? Indones?a cũng đã có nh?ều d?ễn đàn quy tụ các cơ quan chức năng chính phủ, tổ chức xã hộ? và doanh ngh?ệp thảo luận về Chương trình đạt được tăng trưởng bền vững và công bằng của APEC.

Trong đó, các vấn đề phát tr?ển nông thôn, xóa đó? g?ảm nghèo, tăng cường phúc lợ? cho nông dân, thúc đẩy các doanh ngh?ệp vừa và nhỏ (SME), trao quyền k?nh tế và nâng cao trình độ cho phụ nữ, an n?nh lương thực, t?ếp cận vốn cho khu vực tư nhân và các doanh ngh?ệp vừa và nhỏ bở? đây là những lĩnh vực mà các nền k?nh tế đang phát tr?ển ch?ếm đa số trong APEC đặc b?ệt quan tâm.

Theo kế hoạch, trong ngày họp cuố? cùng hôm nay (5/10), các Bộ trưởng APEC sẽ ra tuyên bố chung, nhấn mạnh quyết tâm của APEC ủng hộ thương mạ? và đầu tư tự do và mở cửa hơn, tăng trưởng bền vững và cân bằng, cũng như kết nố? khu vực để đạt được tăng trưởng k?nh tế bền vững trong toàn bộ khu vực.

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/ky-vong-ve-mot-apec-2013-thanh-cong-a4101.html

Tag: