Lãi ròng quý III của Hoa Sen sụt giảm 84%


Thứ 2, 01/08/2022 | 14:04


Cùng sự kiện

Trong quý 3 niên độ tài chính 2021-2022, lãi ròng của Hoa Sen giảm đến 84% so với cùng kỳ năm 2021, còn 265 tỷ đồng.

Tập đoàn Hoa Sen (MCK: HSG, sàn HoSE) vừa có báo cáo tài chính trong quý III niên độ tài chính 2021-2022 (từ 1/4 - 30/6).

lai rong quy 3 2022 hoa sen sut giam 84 dspl
Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ.

Theo đó, Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 12.177 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp giảm 46% về 1.595 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính cũng giảm đến 71% còn 44 tỷ đồng do không còn khoản lãi lớn từ hoạt động đầu tư như cùng kỳ năm ngoái. Chi phí tài chính tăng thêm gần 68 tỷ, chủ yếu do chênh lệch tỷ giá. Bên cạnh đó, các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng cao hơn trước.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của Hoa Sen trong kỳ giảm 84% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 265 tỷ đồng.

Lũy kế trong 9 tháng đầu niên độ, Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 41.771,5 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.138 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, tập đoàn của Chủ tịch Lê Phước Vũ đã thực hiện 90% kế hoạch doanh thu và khoảng 46 - 76% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Hoa Sen giảm 13,3% so với đầu năm về 23.079 tỷ đồng. Tài sản chủ yếu tồn kho đạt 12.345 tỷ đồng.

Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 12% so với đầu năm lên 7.667,6 tỷ đồng và chiếm 33,2% tổng nguồn vốn.

Đáng chú ý, dòng tiền kinh doanh chính trong 9 tháng đầu năm âm 687,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 1.025,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dòng tiền đầu tư cũng âm 293,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 831,1 tỷ đồng, chủ yếu do tăng vay nợ.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lai-rong-quy-iii-cua-hoa-sen-sut-giam-84-a546365.html