Làm thủ tục chính chủ, bỗng dưng mất ô tô, xe máy


Thứ 5, 29/08/2013 | 02:41


Khi làm thủ tục sang tên đổi chủ, nhiều người bất ngờ khi ô tô, xe máy của mình bị tịch thu.Những chủ xe kiểu này đã vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho các loại tội phạm ra sao?

Kh? làm thủ tục sang t&ec?rc;n đổ? chủ, nh?ều ngườ? bất ngờ kh? &oc?rc; t&oc?rc;, xe máy của m&?grave;nh bị tịch thu.Những chủ xe k?ểu này đ&at?lde; v&oc?rc; t&?grave;nh hoặc cố ý t?ếp tay cho các loạ? tộ? phạm ra sao?

V&oc?rc; t&?grave;nh t?&ec?rc;u thụ xe g?an

Trong đợt cao đ?ểm sang t&ec?rc;n đổ? chủ phương t?ện g?ao th&oc?rc;ng vừa qua, CSGT các địa phương l?&ec?rc;n tục phát h?ện hàng loạt trường hợp xe g?an, bất hợp pháp. Ngay tạ? Hà Nộ?, từ đầu năm tớ? nay, Phòng CSGT Đường bộ-Đường sắt Hà Nộ? (PC 67 Hà Nộ?) phát h?ện 11 trường hợp dùng g?ấy đăng ký xe g?ả đến làm thủ tục sang t&ec?rc;n đổ? chủ; trong đó có cả &oc?rc; t&oc?rc; dùng đăng ký g?ả hoặc bị đục lạ? số khung số máy.

Trung tá Đ?nh Thanh Thảo, Độ? trưởng Độ? Quản lý đăng ký xe (PC 67 Hà Nộ?) cho b?ết, các trường hợp này đều đ&at?lde; được bàn g?ao cho cơ quan đ?ều tra t?ếp tục làm r&ot?lde;.

Đạ? tá Trần Văn Lu&ac?rc;n, Trưởng phòng PC 67 Nam Định cũng cho b?ết, tạ? tỉnh này, nh?ều chủ xe kh? sang t&ec?rc;n đổ? chủ g?ật m&?grave;nh kh? b?ết nguồn gốc xe đang sử dụng là tà? sản trộm cắp.

t?nmo?.vn/2013/08/29/lam-thu-tuc-ch?nh-chu-bong-dung-mat-o-to-xe-may.jpg" alt="" />Cần sang t&ec?rc;n đổ? chủ ngay sau kh? mua xe để phát h?ện xe có hợp pháp hay kh&oc?rc;ng.

“Nh?ều ngườ? có thó? quen để g?ấy tờ xe trong cốp rồ? bị kẻ g?an lấy lu&oc?rc;n cả xe và g?ấy tờ gốc. Kh? ngườ? khác mua phả? xe này, cứ đ?nh n?nh là hợp pháp. Nhưng kh? sang t&ec?rc;n đổ? chủ, CSGT xét hồ sơ đ&at?lde; phát h?ện đ&ac?rc;y là tang vật”. Từ đầu năm đến nay, CSGT Nam Định cũng phát h?ện khoảng 10 xe thuộc d?ện này.

Theo đạ? tá Lu&ac?rc;n, những trường hợp chủ động đưa xe đến cơ quan CSGT làm thủ tục (sang t&ec?rc;n đổ? chủ) đa phần do v&oc?rc; t&?grave;nh mua phả? xe v? phạm. V&?grave; thế, sẽ khó kết luận họ t?&ec?rc;u thụ tà? sản bất hợp pháp. “Trong trường hợp này, phương t?ện sẽ bị tạm g?ữ để đ?ều tra. Khả năng ngườ? mua xe nhận lạ? phương t?ện hoặc được đền bù là thấp”, Đạ? tá Lu&ac?rc;n nó?.

Thận trọng vớ? xe thế chấp ng&ac?rc;n hàng

Theo t?ết lộ của một số cán bộ trực t?ếp làm thủ tục sang t&ec?rc;n đổ? chủ, quá tr&?grave;nh này được ch?a thành nh?ều bước tr&ec?rc;n toàn hệ thống. Kh? t?ếp nhận hồ sơ, từng xe được k?ểm tra và đố? ch?ếu hồ sơ gốc. Trong nh?ều trường hợp, đố? tượng dùng thủ đoạn t?nh v?, CSGT sẽ gử? sang cơ quan g?ám định. Kh? gặp xe ngoạ? tỉnh, CSGT các địa phương sẽ hỗ trợ k?ểm tra.

Các phương t?ện bị cầm cố ng&ac?rc;n hàng cũng được th&oc?rc;ng báo đến CSGT. Nếu phương t?ện đó chưa có xác nhận “g?ả? chấp” (đ&at?lde; trả nợ ng&ac?rc;n hàng), CSGT sẽ kh&oc?rc;ng t?ến hành sang t&ec?rc;n đổ? chủ. V?ệc này sẽ hạn chế được t&?grave;nh trạng xe vừa cầm ng&ac?rc;n hàng, vừa bán cho chủ khác.

Tuy nh?&ec?rc;n, có trường hợp, một số ng&ac?rc;n hàng th&oc?rc;ng báo chậm, chủ xe đ&at?lde; kịp làm lạ? đăng ký xe mớ? và bán tr&oc?rc;? nổ? tr&ec?rc;n thị trường. Ngoà? ra, nếu ng&ac?rc;n hàng kh&oc?rc;ng gử? th&oc?rc;ng báo xe đ&at?lde; thế chấp đến CSGT, phương t?ện đ&at?lde; thế chấp đó có thể được bán và sang t&ec?rc;n chủ mớ? một cách hợp pháp. “Để đảm bảo các xe cầm cố kh&oc?rc;ng bị bán, sang t&ec?rc;n đổ? chủ, ng&ac?rc;n hàng cần gử? th&oc?rc;ng báo ngay trong ngày.

Nếu kh&oc?rc;ng, theo quy định, chỉ 2 ngày sau, CSGT phả? cấp lạ? một g?ấy đăng ký xe khác nếu chủ xe báo mất đăng ký”, một cán bộ của độ? Quản lý và đăng ký xe (PC67 Hà Nộ?) nó?.

Để tránh trường hợp mất xe kh? sang t&ec?rc;n đổ? chủ, ngườ? mua phương t?ện cần có những b?ện pháp phòng xa. Thượng tá Trịnh Văn Sỹ, Phó trưởng Phòng PC 67 Hà Nộ?, nó?: Kh? mua cần đố? ch?ếu những th&oc?rc;ng t?n gh? tr&ec?rc;n đăng ký vớ? thực tế xe và CMND bản ch&?acute;nh của ngườ? bán, g?ấy đăng k?ểm xe.

Trường hợp có dấu h?ệu ngh? vấn tẩy xoá đăng ký, số máy, số khung hoặc kh&oc?rc;ng trùng hợp các th&oc?rc;ng t?n tr&ec?rc;n các loạ? g?ấy tờ cần đến cơ quan c&oc?rc;ng an để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn : T?ền Phong

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lam-thu-tuc-chinh-chu-bong-dung-mat-o-to-xe-may-a109.html