Lập Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo


Thứ 4, 26/02/2014 | 01:02


(ĐSPL) - Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo sẽ do Thủ tướng làm Chủ tịch để giúp thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

(ĐSPL) - Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo sẽ do Thủ tướng làm Chủ tịch được thành lập trong tháng 3 để giúp thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Sáng 25/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015.

Đến tham dự phiên họp còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; các thành viên Hội đồng và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Lập Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo
Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo sẽ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Chủ tịch. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Ba nội dung lớn của phiên họp này là, Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ nhằm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo  đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Chương trình hành động); việc thành lập Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo; Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015.

Riêng việc thành lập Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo, Chủ tịch dự kiến sẽ là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Các Phó Chủ tịch Ủy ban dự kiến bao gồm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ sẽ ban hành Quyết định về việc thành lập Ủy ban này trong tháng 3/2014 với chức năng, nhiệm vụ chính mang tính tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp liên ngành, phối hợp kiểm tra, đôn đốc... Đối với các ủy viên của Ủy ban, Thủ tướng đề nghị rà soát lại, thành lập theo hướng ít ủy viên, các ủy viên chủ yếu ở các cơ quan liên quan chính. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho ý kiến cụ thể về phương thức tổ chức và hoạt động của Ủy ban.

Kim Linh (tổng hợp)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/lap-uy-ban-quoc-gia-doi-moi-giao-duc-va-dao-tao-a23100.html

Tag: