Lễ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Trường Sa


Thứ 6, 30/04/2021 | 13:58


Cùng sự kiện

Ngày 30/4/2021 tổ chức Lễ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa.

Ngày 30/4/2021, tại đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2021) và 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021).

Ông Lê Đình Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Các lực lượng vũ trang trong Lễ mít tinh kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975- 29/4/2021) và 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2021). Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Đội Quân kỳ trong Lễ duyệt đội ngũ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2021) và 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021). Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Duyệt đội ngũ trong Lễ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2021) và 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Quang cảnh Lễ mít tinh kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2021) và 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN