Lễ kỷ niệm thành lập Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam


Thứ 3, 08/09/2015 | 00:21


Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất của Đảng, nhà nước.

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất – phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng.

Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Quân Công hạng Nhất cho Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

\\Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu tại buổi lễ sáng 7/9 tại Hà Nội. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trần Đại Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ.

Cùng dự có Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Diễn văn kỷ niệm do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày nêu rõ: Cách đây 70 năm, ngày 7/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ thành lập Bộ Tổng Tham mưu cho đồng chí Hoàng Văn Thái.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị: “…Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan tham mưu quân sự cơ mật của Đoàn thể, là cơ quan đầu não của quân đội, có nhiệm vụ: Tổ chức, huấn luyện quân đội cho giỏi, tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bày mưu kế khôn khéo; tổ cức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ thành quả cách mạng”.

Thực hiện lời huấn thị của Người, từ ngày thành lập đến nay, Bộ Tổng Tham mưu đã luôn phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xứng đáng là cơ quan chỉ huy tham mưu cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam.

"Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã kề vai, sát cánh cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiến hành 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, đánh bại những kẻ thù hùng mạnh nhất của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Đó không chỉ là cuộc đọ sức quyết liệt giữa hai chế độ, hai quân đội, mà còn là cuộc đấu trí đặc biệt cam go giữa hai bộ tham mưu đối địch trong các tình huống chiến lược, chiến dịch và chiến thuật. Chiến thắng của quân ta là thành công của nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân, sự vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự Việt Nam “lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều”. Thắng lợi đó đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Trong đó, Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan tham mưu chiến lược đặc biệt, trung thành", Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh.

Với những công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt 7 thập kỷ qua, Bộ Tổng Tham mưu đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như: 1 Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Sao Vàng cho Dân quân tự vệ Việt Nam...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong 70 năm qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Dựng nước phải đi đôi với giữ nước”, quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta trong hàng nghìn năm lịch sử, đã trở thành bài học, truyền thống quý báu của ông cha ta. Ngày nay, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của đất nước.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông gay gắt, căng thẳng, đe dọa hòa bình, ổn định, chủ quyền lãnh thổ biển, đảo của Tổ quốc; các thế lực thù địch vẫn tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách cho toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là cho các lực lượng vũ trang nhân dân; trong đó, vai trò, trách nhiệm của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam là hết sức nặng nề.

Để làm tròn nhiệm vụ là cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, cơ quan chỉ huy đầu não của quân đội, trong thời gian tới, Chủ tịch nước căn dặn cán bộ, chiến sỹ, nhất là đội ngũ tướng lĩnh, sỹ quan Bộ Tổng Tham mưu phải luôn quán triệt sâu sắc học thuyết quân sự Mác - Lênin, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự của Đảng, trực tiếp là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; kế thừa và phát huy tinh hoa nghệ thuật quân sự của dân tộc, những bài học lịch sử trong hơn 30 năm chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo khoa học quân sự tiên tiến trên thế giới. Trên cơ sở đó, chủ động định hướng cho mọi hoạt động của Bộ Tổng Tham mưu đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Bộ Tổng Tham mưu cần tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên đi thẳng vào hiện đại một số lực lượng quan trọng; điều chỉnh, kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế quân đội, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phượng theo hướng tinh, gọn, cơ động, có sức chiến đấu cao; xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ vững mạnh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Bộ Tổng Tham mưu cần nâng cao chất lượng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu để đánh thắng mọi cuộc chiến tranh xâm lược, kể cả chiến tranh hiện đại, sử dụng vũ khí, trang thiết bị công nghệ cao, chiến tranh điện tử, chiến tranh mạng; tham mưu, chỉ đạo quân đội làm kinh tế, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trong những ngành, lĩnh vực, các địa bàn quan trọng mà quân đội tham gia thực hiện.

Mặt khác, Bộ Tổng Tham mưu cần nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, thường xuyên nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo sát đúng các tình huống chiến lược có thể xảy ra, những tình huống phức tạp do các thế lực thù địch có thể gây ra, kịp thời đề xuất với Đảng và Nhà nước đề ra những chủ trương, đường lối đúng đắn; điều chỉnh, bổ sung các phương án sẵn sàng chiến đấu, đối phó thắng lợi với mọi âm mưu, hoạt động chống phá, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ đất nước, đe dọa chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; nâng cao chất lượng công tác tổng kết nghiên cứu, bổ sung, phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Xây dựng cơ quan Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh toàn diện, thực sự mẫu mực về nề nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật, tiêu biểu về thực hiện các chế độ, nề nếp công tác tham mưu trong toàn quân. Chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, gắn xây dựng Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu của các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ; chủ động đấu tranh ngăn ngừa tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Bộ Tổng Tham mưu vững vàng về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước; nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm, quyết tâm đánh thắng mọi kẻ thù; nắm vững khoa học quân sự, hiểu biết thực tiễn, tư duy chiến lược sắc sảo, tài giỏi về công tác tham mưu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm qua, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nhất định sẽ ngày càng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước ta”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thay mặt các thế hệ cán bộ Bộ Tổng Tham mưu qua các thời kỳ phát biểu cảm tưởng, Trung tướng Lê Hải Anh, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng cho biết: Là lớp người sinh ra sau Cách mạng Tháng Tám, lớn lên trong thời kỳ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà ở miền Nam, ông vô cùng tự hào và vinh dự là một thành viên của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đại diện thế hệ trẻ, Đại úy Nguyễn Trung Thành, Trợ lý Lữ đoàn 84, Cục Tác chiến Điện tử chia sẻ: Tự hào được công tác ở cơ quan chỉ huy, tham mưu cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin hứa dù ở bất kỳ cương vị nào đều phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; luôn trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo TTXVN

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/le-ky-niem-thanh-lap-bo-tong-tham-muu-qdnd-viet-nam-a109617.html