Lệ nhòa bốn biển


Thứ 3, 29/10/2013 | 12:11


Cùng sự kiện

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS144: "Lệ nhòa bốn biển" của tác giả Trương Kim Phụng (kimphungsc@yahoo.com.vn).

Tác phẩm tham dự Cuộc th? v?ết về Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp MS144: "Lệ nhòa bốn b?ển" của tác g?ả Trương K?m Phụng (k?mphungsc@yahoo.com.vn).


Lệ Nhòa Bốn B?ển


Những ngày trọng đạ? vừa qua

Là ngày Đạ? Tướng của ta qua đờ?

Qua đờ? danh mã? rạng ngờ?

Dân ở thế g?ớ? không mờ? cũng vô

Lần này gặp chẳng hoan hô

Vì phả? đỗ lệ cùng vô ch?a buồn

Toàn dân nước mắt trào tuôn

Một luồn lệ đỗ đầu nguồn cuố? sông

Phả? chăng lệ đỗ vòng vòng

Từ Nam Quan Ả? cuố? dòng Cà Mau

Đúng vậy nước ngoà? cũng vào

Ào ra lệ đỗ vào ngày Quốc Tang

Quốc Tang của vị Tướng vàng

Tên Võ Nguyên G?áp vang danh địa cầu

Đâu đâu ở khắp năm châu

Cuố? đầu mật n?ệm Tướng đầu nước ta.


Tác g?ả: Trương K?m Phụng 

(k?mphungsc@yahoo.com.vn)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/le-nhoa-bon-bien-a7048.html

 • Thánh nhân về với quê hương

  Thánh nhân về với quê hương

  Tác phẩm dự thi Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS051: "Thánh nhân về với quê hương" của tác giả Nguyễn Quốc Bảo (Thanh Xuân, Hà Nội).
 • Kính viếng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  Kính viếng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  Tác phẩm dự thi Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS053: "Kính viếng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp" của tác giả Vũ Xuân Hồng (Hội VHNT Quảng Ninh).
 • Giới trẻ tiếc thương Đại tướng

  Giới trẻ tiếc thương Đại tướng

  Tác phẩm dự thi Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS054: "Giới trẻ tiếc thương Đại tướng" của tác giả Nguyễn Lam Trường (Trường đại học Cửu Long).
 • Đại tướng vì dân

  Đại tướng vì dân

  Tác phẩm dự thi Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS052: "Đại tướng vì dân" của tác giả Nguyễn Thanh Thiện (Lai Vung, Đồng Tháp).
Tag: