Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu


Thứ 6, 12/03/2021 | 09:44


Cùng sự kiện

Đúng 6 giờ sáng 14/8/2020, tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghi thức thượng cờ rủ để bắt đầu Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đúng 6 giờ sáng 14/8/2020, tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghi thức thượng cờ rủ để bắt đầu Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong 2 ngày (14-15/8).

Trong tiếng Quân nhạc, đội nghi lễ bắt đầu tiến ra cột cờ thực hiện phần lễ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Trong tiếng Quân nhạc, đội nghi lễ bắt đầu tiến ra cột cờ thực hiện phần lễ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Trong tiếng Quân nhạc, đội nghi lễ bắt đầu tiến ra cột cờ thực hiện phần lễ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Bắt đầu nghi thức thượng cờ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Bắt đầu thực hiện nghi thức thượng cờ.
Cờ rủ được kéo lên trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Cờ rủ được kéo lên trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Cờ rủ được treo tại Nhà Quốc hội.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/le-thuong-co-ru-quoc-tang-nguyen-tong-bi-thu-le-kha-phieu-a334859.html