Lính Trường Sa nhớ Đại tướng!


Thứ 6, 18/10/2013 | 10:15


Cùng sự kiện

Tác phẩm thơ dự thi MS017: "Lính Trường Sa nhớ Đại tướng" của tác giả Trịnh Bá Vĩnh (Tàu HQ 371 vùng 4 Hải Quân VN)

L?́nh Trường Sa nhớ Đạ? tướng!

Canh gác ch?ều thu t?m nhó? đau.
Nghe t?n Bác mất b?ển cũng sầu
Quảng B?̀nh nước lũ sau cơn bão
Hà nộ? ngày về vắng Bác sao?
  
Đ?̣ên B?ên nhớ lắm Đạ? tướng ơ?!
Nhân,đức,tr?́, dũng được mấy ngườ?,
V?nh danh h?ển hách non sông v?ệt
V?̣ tướng của dân ,gọ? tên ngườ?.

Trường sa nhớ lắm Đạ? tướng ơ?!
B?ển đông thương t?ếc gọ? tên ngườ?.
Sóng b?ếc xô nhau trùm bã? cạn
Phả? chăng cũng buồn, Bác G?áp ơ?!

Thắp nén hương thơm nơ? đảo xa
Nhớ v?̣ Đạ? tướng ở quê nhà
B?ển xanh hôm nay như cũng h?ểu 
Tr?ệu ngườ? dân V?ệt, nhạt nhoà ...T?ếc thương!

 

Tác g?ả :Tr?̣nh Bá v?̃nh
(Tàu HQ 371 vùng 4 Hả? quân)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/linh-truong-sa-nho-dai-tuong-a5621.html